Category

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Zijn er speciale verzekeringen voor studenten?

By | Uitvaartverzekeringen vergelijken

Er zijn geen uitvaartverzekeraars die zich speciaal richten op studenten, maar elke student kan uiteraard een verzekeraar selecteren om daar een uitvaartverzekering af te sluiten. Studenten hebben doorgaans het voordeel nog jong te zijn en betalen daarom ook een lagere premie dan ouderen.

Studenten hebben namelijk een langere levensverwachting en vormen in dat opzicht een lager risico voor verzekeraars. Daardoor kan de premie laag zijn voor studenten. Het is ook voor studenten aan te bevelen om meerdere opties te bekijken en vooral te vergelijken. Zo kan de voordeligste polis tegen de beste voorwaarden worden gevonden.

Zijn er verzekeringen voor ouderen?

By | Uitvaartverzekeringen vergelijken

Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen die ook door ouderen kunnen worden afgesloten, waarbij er wel een leeftijdsgrens aan kan worden gesteld. Bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 85 jaar. Ouderen die een uitvaartverzekering afsluiten, betalen vaak wel meer premie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het risico. Het risico voor de verzekeraar, dat een oudere eerder overlijdt dan een jongere is groter.

Ook voor ouderen is het aan te raden om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering te kijken welke verzekeraar de beste voorwaarden heeft te bieden. Onder de voorwaarden kunnen de dekking en de hoogte van de premie worden verstaan. Uiteraard kan de service als onderdeel van de vergelijking worden meegenomen.

Wat is er anders tussen een kapitaalverzekering en naturapolis?

By | Uitvaartverzekeringen vergelijken

Een kapitaalverzekering keert een bedrag uit voor de uitvaart nadat de verzekerde is overleden. Nabestaanden krijgen dit bedrag uitgekeerd. Bij een naturapolis is er een verzekerd bedrag waarvoor diensten worden verleend die op de uitvaart betrekking hebben.

Een kapitaalverzekering laat nabestaande de vrije keuze om het bedrag voor diensten en producten te besteden voor de uitvaart. Er kan van het geld een uitvaartondernemer worden ingeschakeld die diensten in rekening brengt en die door de nabestaanden die het bedrag toegekend hebben gekregen wordt voldaan. Geld dat overblijft, kunnen de nabestaanden houden.

Een naturaverzekering keert geen geld maar diensten uit ter hoogte van het verzekerd bedrag op de polis. Er wordt een pakket met diensten samengesteld, waarin wordt opgenomen wat de wensen voor de uitvaart zijn, zoals de keuze voor een crematie of een begrafenis, soort grafkist en rouwkaarten. Nabestaanden hoeven in dat opzicht minder te regelen.