Category

Productinformatie

Prematuur geboren baby

By | Productinformatie

Het is een situatie waarin geen enkel ouder in terecht wil komen. Zwanger zijn en te maken krijgen met een baby die te vroeg geboren wordt en overlijdt. Of zwanger zijn en bevallen van een kindje dat levenloos wordt geboren. Het zijn verschrikkelijke situaties, waar niemand aan wil denken, maar waar je als ouder wel mee geconfronteerd kunt worden. Aan praktische zaken dient dan ook gedacht te worden, zoals het regelen van de uitvaart. Hoe zit het in dat geval met de uitvaartverzekering?

Minimaal 24 weken

Met betrekking tot de dekking van nog niet geboren kinderen en de uitvaartverzekering zijn er in het verleden door de overheid grenzen gesteld aan de leeftijd van ongeboren kinderen. Op die manier worden verschillen tussen uitvaartverzekeraars onderling ten aanzien van de leeftijdsgrens voor ongeborenen in ieder geval voorkomen en weten ouders waar zij aan toe zijn bij het verliezen van een kind. De leeftijdsgrens van ongeboren kinderen is gesteld op 24 weken zwangerschap. Als een kindje bij 25 weken zwangerschap komt te overlijden, dan is de verzekeraar verplicht de kosten van de uitvaart te vergoeden.

Uitvaartverzekeraars

Er is nu een grens opgesteld voor het aantal zwangerschapsweken en de vergoeding van de uitvaart bij het overlijden na te vroeg geboren zijn. Er zijn echter ook verzekeraars die ook kosten voor een uitvaart vergoeden indien de zwangerschap eerder dan 24 weken is afgebroken. Uitvaartverzekeraars zijn het dan niet verplicht, maar doen dat doorgaans wel.

Afscheid nemen

Hoe moeilijk de situatie ook is als een prematuur geboren baby komt te overlijden, het is belangrijk om na te denken over het afscheid nemen. Verdriet overheerst, maar het regelen van de uitvaart is nodig. Er zijn veel mogelijkheden om uit te kiezen, maar het belangrijkste is dat de ouders zich daarbij goed moeten voelen, hoe raar dat ook klinkt als je kindje net is gestorven. Veel ouders die in deze situatie zijn geweest, hebben de keuze gemaakt om het kindje mee naar huis te nemen. Op die manier kan in alle rust thuis afscheid worden genomen. De uitvaart zelf kan naar de wens van de ouders worden ingevuld. Op een traditionele manier of op een speciale persoonlijke manier. Hierin wordt uiteraard begeleiding gegeven door de uitvaartverzorger die de mogelijkheden bespreekt. Bij het overlijden van een prematuur geboren baby kan er ook over de rouwkaart worden nagedacht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een geboorterouwkaartje te versturen.

Verder dienen er beslissingen te worden genomen over de keuze voor een kistje of een mandje. Ook kan er muziek gedraaid worden tijdens de uitvaartplechtigheid en kunnen bloemstukken worden verzorgd. Er zijn nog andere zaken om over na te denken. Er zijn ouders die het fijn vinden om bijvoorbeeld een afdrukje van de handjes of voetjes te laten maken. Ook het maken van foto´s kan onderdeel zijn van het afscheid nemen. De moeder van het kindje verdient uiteraard ook nog op een andere manier aandacht, want zij is ook kraamvrouw die speciale zorg nodig heeft na de zwangerschap en bevalling. De uitvaartverzekering kan de kosten dekken, waarbij de uitvaartkosten zelf onder meer afhankelijk zijn van de keuzes die door de ouders gemaakt worden. Na het bespreken van de wensen kan er uiteraard een kostenindicatie worden gegeven. Het is overigens vaak mogelijk om alleen bepaalde diensten af te nemen. Bij het mee naar huis nemen van de prematuur geboren baby die is overleden, is het belangrijk dat er aan een babykoeling wordt gedacht. Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken en overlijden kan de keuze gemaakt worden om het kindje te begraven of te cremeren, waarbij de uitvaartverzekeraar niet verplicht is om de kosten te vergoeden, maar dit doorgaans wel doet.

Opzeggen

By | Productinformatie

Het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt gedaan om daarmee de kosten van de uitvaart voor een crematie of begrafenis te dekken. Bij het afsluiten van een polis nemen veel mensen vaak de moeite om een vergelijking te maken tussen de aanbieders van uitvaartverzekeringen. Er kunnen zich tijdens de looptijd van de uitvaartpolis situaties voordoen, waarin het nodig is om de uitvaartverzekering op te zeggen. Daar zijn uiteraard gevolgen aan verbonden, want de overeenkomst wordt dan eenzijdig beëindigd.

Voorwaarden opzeggen uitvaartverzekering

Het is natuurlijk mogelijk om de uitvaartverzekering op te zeggen. Een reden kan zijn dat er sprake is van het overstappen naar een andere verzekeraar. Een andere reden is dat mensen het overbodig kunnen vinden omdat er nu genoeg geld achter de hand is om de uitvaart te bekostigen. Zo kunnen er allerlei redenen zijn, maar wat de reden ook is, er zal altijd met de voorwaarden voor het opzeggen van de uitvaartverzekering rekening worden gehouden.

Zo kan verlangd worden dat de opzegging schriftelijk gedaan, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn. De verzekeraar kan bijvoorbeeld in de voorwaarden hebben opgenomen dat er sprake is van een opzegtermijn van twee maanden. Overigens worden er doorgaans verschillende opties geboden bij de opzegging, zoals de mogelijkheid van het premievrij maken of het afkopen van de uitvaartverzekering.

Premievrij maken of afkopen

Bij Yarden is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde uitvaartverzekering op basis van een aantal voorwaarden premievrij te maken. Dat is onder meer mogelijk bij de Yarden Uitvaart op Maat verzekering. Er wordt dan gestopt met het betalen van de premie, maar de uitvaartverzekering blijft wel bestaan. Het verzekerd bedrag zal in dat geval worden verlaagd.

Het afkopen van een uitvaartverzekering houdt in dat de verzekerde geld terug kan krijgen van de verzekeraar. De actuele waarde van de polis kan dan worden uitgekeerd. Ook hiervoor geldt dat er bij het opzeggen van de uitvaartverzekering wel aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. Een uitvaartverzekering eindigt doorgaans op het moment van overlijden van de verzekerde, zodat daarvoor geen extra stappen te hoeven worden genomen.

Wel of niet opzeggen?

Het is in de eerste plaats van belang om na te denken over de reden van opzeggen. Misschien kan de maandpremie wel niet meer worden opgebracht. Of is er inmiddels genoeg spaargeld achter de hand om zelf de uitvaart te bekostigen. Er kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen om wel of niet de uitvaartverzekering op te zeggen. Het is alleen nog even de vraag of het altijd wel zo verstandig is om de polis te beëindigen. Op het moment dat de gedachte speelt om de verzekering op te zeggen omdat de maandelijkse premie niet meer kan worden opgebracht, is er namelijk een alternatief. De polis kan namelijk premievrij worden gemaakt, zodat er geen maandelijkse premie meer betaald hoeft te worden. De verzekering blijft dan bestaan en de eerder betaalde premies vormen het uitgangspunt van de uitkering na overlijden.

Indien de keuze gemaakt wordt om de polis af te kopen, kost dat geld. Het is namelijk zo dat de afkoopwaarde lager uitvalt dan de premies die eerder zijn betaald. Het is bovendien niet eens altijd mogelijk om de uitvaartpolis af te kopen. Dat is in het geval er sprake is van een naturaverzekering. Er kunnen verder verschillende eisen worden gesteld voor het premievrij maken of afkopen van de verzekering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de polis al meerdere jaren liep. Een andere voorwaarde kan zijn dat door de verzekeraar gemaakte kosten van het opgespaarde bedrag worden afgetrokken. De eisen voor het premievrij maken, kunnen bij de uitvaartverzekeraars variëren. Het is dan ook altijd aan te raden om eerst goed de voorwaarden door te nemen voordat een besluit wordt genomen om de verzekering op te zeggen, premievrij te maken of af te kopen. Opzeggen en overstappen naar een andere uitvaartverzekering is uiteraard een andere optie. De reden om over te stappen kan eveneens om verschillende redenen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent met de huidige uitvaartverzekeraar of omdat u ergens anders goedkoper uit bent. Er wordt ook nog een optie geboden om de huidige uitvaartverzekering te behouden en een tweede polis te nemen om bijvoorbeeld op een hoger verzekerd bedrag uit te komen.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Verzekering na scheiding

By | Productinformatie

Er zijn allerlei situaties te bedenken die betrekking kunnen hebben op zaken die ten aanzien van de uitvaartverzekering geregeld moeten worden. Een voorbeeld daarvan is een scheiding. Er komen altijd al veel zaken bij kijken als twee personen gaan scheiden. Als er sprake is van een uitvaartverzekering die gezamenlijk is afgesloten eventueel ook met kinderen op de polis, dan zal er toch actie moeten worden ondernomen.

Uitvaartverzekering regelen

Zoals gezegd zal er bij een scheiding actie moeten worden ondernomen in het geval de uitvaartverzekering gezamenlijk is afgesloten. Er kan contact op worden genomen met de uitvaartverzekeraar om na te gaan wat de opties zijn. De uitvaartverzekeraar kan bijvoorbeeld voorstellen om de bestaande uitvaartverzekering die in het verleden gezamenlijk is afgesloten te splitsen, zodat beide personen elk een eigen uitvaartpolis ontvangen. Indien de uitvaartverzekering al afzonderlijk was afgesloten, hoeft de polis uiteraard niet opgesplitst te worden.

Kinderen meeverzekerd op de polis?

Kinderen kunnen op de polis van de ouders worden meeverzekerd, maar na scheiding kan daar eventueel ook verandering in worden aangebracht. Er kan de keuze worden gemaakt dat de kinderen meeverzekerd blijven bij een van de ouders na het splitsen van de uitvaartverzekeringen. Het is echter ook mogelijk om voor de kinderen elk apart een uitvaartverzekering af te sluiten. De premie is lager naarmate de verzekerde jonger is, zodat er voor kinderen geen enorme bedragen hoeven te worden betaald. De uitvaartverzekeringen kan eventueel ook worden afgekocht, waarna beide personen elk zelfstandig op zoek gaan naar een uitvaartpolis en die voor zichzelf en eventueel voor de kinderen afsluiten. Neem indien van toepassing bij een scheiding in elk geval contact op met de uitvaartverzekering om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Individuele polis

Als de bestaande verzekering naar aanleiding van de echtscheiding gesplitst wordt naar twee individuele polissen blijven doorgaans de oude voorwaarden van toepassing. Het is uiteraard altijd wel aan te raden om naar de voorwaarden te vragen of het moment dat er een splitsing plaatsvindt. Dat kan namelijk per verzekeraar weer verschillend zijn. De voorwaarden waaronder de uitvaartverzekering is afgesloten, veranderen dan mogelijk niet, maar voor de premie is dat een ander verhaal. U hoeft namelijk na de splitsing alleen nog maar uw eigen premie te betalen. Uw ex-partner is dan verantwoordelijk voor het betalen van de premie van de eigen individuele polis.

Producten en diensten splitsen

Het is overigens ook mogelijk dat partners in het huwelijk nog hebben besloten om bepaalde diensten en producten met betrekking tot de uitvaart te delen. Daarbij valt onder meer te denken aan een gezamenlijk graf of grafsteen. Na een scheiding is deze wens doorgaans niet meer aanwezig. Hier moet dan ook over nagedacht worden. Het is mogelijk om deze opties bijvoorbeeld ook te splitsen. Dat hoeft u niet letterlijk te nemen, want de helft van de waarde vormt het uitgangspunt van de splitsing. De ex-partners krijgen dan de waarde op de polis bijgeschreven. Als gevolg van deze specifieke splitsing kan het zo zijn dat er ineens sprake is van een verzekering die niet meer toereikend is om het gewenste onderdeel, zoals een grafsteen en graf alleen te betalen vanuit de verzekering. Er wordt dan de keuze geboden om de extra dienst of product die eerst gezamenlijk was alsnog voor het individu bij te verzekeren.

Het spreekt voor zich dat ook hier weer voor geldt dat uitverzekeraars er verschillende voorwaarden op nahouden als het gaat om het splitsen van producten en diensten. Het is in elk geval wel van belang om na te gaan of er na de scheiding en splitsing van polis sprake is van eventueel onderverzekerd zijn. Dit is een belangrijk aspect waar lang niet altijd over nagedacht, maar wat uiteraard wel van belang is om even over na te denken. Een bijverzekering is in dat geval mogelijk, zodat de kosten van de uitvaart wel weer gedekt worden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Verzekering en euthanasie

By | Productinformatie

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering dienen er altijd keuzes gemaakt te worden. Bijvoorbeeld de keuze voor een natura polis of voor een kapitaalverzekering. Daarnaast zijn er talloze verzekeraars die uitvaartverzekeringen aanbieden en kan daar ook nog een vergelijking tussen worden gemaakt. Een uitvaartpolis wordt vaak afgesloten op jongere leeftijd, waar een uitvaart niet direct deel uitmaakt van de nabije toekomst. Er zijn ook situaties die bijzonder zijn en waarbij een uitvaartverzekering uitkomst biedt, zoals bij het voornemen tot euthanasie.

Dekking bij euthanasie

Een persoon die euthanasie wenst en een uitvaartverzekering heeft, kan te maken krijgen met voorwaarden die door de verzekeraar gesteld worden. De dekking van de uitvaartverzekering is bij euthanasie niet altijd standaard van toepassing, zodat het verstandig is om de voorwaarden van de polis na te kijken. Er zijn verzekeraars die onder voorwaarden wel bijvoorbeeld het volledig verzekerd bedrag uitkeren bij overlijden als gevolg van euthanasie. Dat er voorwaarden gesteld kunnen worden, komt doordat euthanasie niet gezien wordt als een natuurlijk overlijden.

Voorwaarden uitvaartverzekering en euthanasie

Een van de voorwaarden die gesteld kan worden bij een uitvaartverzekering en de dekking bij euthanasie kan bijvoorbeeld de looptijd van de polis zijn. Als het moment van euthanasie al bepaald is en er wordt daarna een uitvaartverzekering afgesloten, dan zullen niet alle verzekeraars volledige dekking bieden. DELA is een uitvaartverzekeraar die altijd dekking biedt voor de uitvaartverzekering bij euthanasie. Er geldt dan wel dat euthanasie uitgevoerd moet zijn volgens de wettelijke richtlijnen.

Ardanta is een uitvaartverzekeraar die als voorwaarde een wachttijd van minimaal 1 jaar stelt en bij Axent geldt een wachttijd van 2 jaar. Bij Yarden is het weer afhankelijk van de verzekeringsvariant welke eisen er aan de lengte van de wachttijd wordt gesteld. Overigens zijn er ook verzekeraars die standaard een wachttijd hanteren of er nu sprake is van natuurlijk overlijden of euthanasie. Dat is onder meer bij een verzekeraar het geval, waar geen gezondheidsverklaring ingevuld hoeft te worden.

Extra voorwaarden

In het geval dat er sprake is van een niet natuurlijke, maar zelfgekozen dood, kunnen er extra voorwaarden gesteld worden door de uitvaartverzekeraars. De wachttijd is al even genoemd en kan per verzekeraar variëren als er voor het besluit tot euthanasie nog geen polis was afgesloten. Overigens is dat niet altijd heel anders bij verzekerden die kort na het afsluiten van een verzekering door een natuurlijke doodsoorzaak komen te overlijden. Er is niet voor niets een reden dat veel uitvaartverzekeraars om een gezondheidsverklaring vragen voordat de verzekering wordt afgesloten. Dit is overigens weer niet op alle verzekeraars van toepassing, want er zijn ook uitvaartorganisaties, waarbij er niet om een gezondheidsverklaring wordt gevraagd. Het blijkt maar weer eens dat er echt veel verschillen zijn en ook voor dat betreft de uitvaartverzekering in de situatie van euthanasie. Het hanteren van een wachttijd wordt gedaan om zo te voorkomen dat er binnen een relatief kort tijdsbestek al overgegaan wordt tot het moeten uitkeren van het verzekerd bedrag. Er is dan ook sprake van een risico voor de verzekeraar doordat er bij het overlijden in de begintijd van de polis nog maar weinig premie is betaald.

Uitvaart bekostigen

Indien er geen uitvaartverzekering is afgesloten en er dus ook geen verzekerd bedrag aanwezig is om de uitvaart te bekostigen, kan er nog een andere optie zijn. De uitvaart kan bij het plegen van euthanasie namelijk ook met eigen spaargeld worden bekostigd. Dan dient er alleen wel spaargeld aanwezig te zijn en dat is uiteraard niet bij iedereen het geval. Als er plannen zijn om euthanasie te plegen en er is geen spaargeld en nog geen polis dan wordt uiteraard aangeraden om direct een goede vergelijking te maken tussen de verschillende uitvaartverzekering. Er zijn namelijk zeker mogelijk om verzekerd te worden voor de kosten van de uitvaart in het geval van euthanasie, maar wel moet met een wachttijd rekening gehouden worden. om een vergelijking te maken, kunt u de informatie bij verschillende uitvaartverzekeraars doornemen om te kijken waar de gunstigste mogelijkheden worden geboden. Op die manier kan er een goede keuze worden gemaakt en online een uitvaartverzekering afgesloten worden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Meeverzekering kinderen

By | Productinformatie

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan er ook overwogen om meteen voor de kinderen een uitvaartpolis af te sluiten. Overigens zijn er verzekeraars die standaard een dekking bieden voor kinderen die gratis mee kunnen worden verzekerd op de uitvaartpolis voor de ouders. Als het kind dan de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan zelfstandig een uitvaartverzekering worden afgesloten. Het is echter ook mogelijk om als er een kind geboren wordt, direct na de geboorte een uitvaartpolis af te sluiten op naam van het kind.

Gratis meeverzekerd tot 18 jaar
Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt doorgaans de vraag gesteld of er minderjarige kinderen zijn. Als het een bevestigend antwoord is, dan kan dat vermeld worden op de polisaanvraag. Het is echter wel aan te raden om dan na te gaan wat de voorwaarden zijn bij het overlijden van het kind. Vaak is het zo dat er niet het volwaardige bedrag wordt uitbetaald tot een bepaalde leeftijdsgrens. Indien een zelfstandige uitvaartpolis gewenst is voor de kinderen, dan is dat uiteraard mogelijk om die bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Kinderen en voorwaarden uitvaartverzekering
In principe kunnen kinderen tot een leeftijd van 18 jaar gratis worden meeverzekerd op de uitvaartpolis van een van de ouders. Er kunnen dan wel andere voorwaarden van toepassing zijn als het kind komt te overlijden in vergelijking met het overlijden van de hoofdverzekerde. Bijvoorbeeld een lager uit te keren bedrag. Het is voor iedereen aan te raden om een uitvaartverzekering af te sluiten, zodat nabestaanden niet met die financiële zorg worden opgezadeld. Bij de geboorte van een kind kan het eveneens wenselijk zijn om een uitvaartpolis af te sluiten of dat nu zelfstandig of bij de polis van de ouders op zal zijn.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Voordelen kapitaalverzekering voor uitvaart

By | Productinformatie

Een van de voordelen van een kapitaalverzekering uitvaart is dat de verzekerde met betrekking tot de wensen voor de uitvaart gedurende het leven geen aanpassingen aan de polis hoeft te doen. Bij een kapitaal uitvaartverzekering wordt er namelijk een kapitaal uitgekeerd en worden er niet vooraf diensten vastgelegd. Het staat de nabestaanden dan ook geheel vrij om naar keuze met het vrijgekomen geld producten en diensten in te kopen bij een uitvaartondernemer naar keuze. Indien er speciale wensen zijn, dan is het natuurlijk wel aan te raden om deze aan de omgeving die straks verantwoordelijk is voor de uitvaart duidelijk te maken.

Stijging uitvaartkosten
Bij een kapitaalverzekering is er sprake van een bedrag dat wordt uitgekeerd en de hoogte van dat bedrag wordt vooraf overeengekomen. Het is natuurlijk zo dat in de loop der jaren de kosten van een uitvaart zullen stijgen. In dat kader is het handig om daarmee rekening te houden op het moment dat een uitvaartverzekering wordt afgesloten.

Bijvoorbeeld door het verzekerde bedrag zo vast te stellen dat het kapitaal ook in de toekomst voldoende zal zijn om de uitvaart te bekostigen. Indien de voorkeur gegeven wordt aan een volledig verzorgde uitvaart met bepaalde diensten en producten, kan overwogen worden om in plaats van een kapitaalverzekering een naturapolis af te sluiten.

Keuze voor kapitaal uitvaartverzekering
Of de keuze voor een kapitaal uitvaartverzekering de beste keuze is, zal van de persoonlijke voorkeuren afhankelijk zijn. Als er nog geen keuze is gemaakt, dan is het aan te raden om beide opties eens te vergelijken en de naturapolis naast de kapitaalverzekering te leggen om te ontdekken wat de exacte verschillen zijn. Indien er dan nog wordt getwijfeld over het maken van een keuze, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om een kapitaal uitvaartverzekering te combineren met een naturapolis. Ook dat is namelijk mogelijk.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Op basis van dienstenpakket

By | Productinformatie

Indien er sprake is van een uitvaartverzekering op basis van een dienstenpakket, dan hoeven nabestaanden zelf weinig te regelen. De diensten worden namelijk vooraf al in de uitvaartpolis vastgesteld. Er bestaat een basispakket aan diensten, maar desgewenst kan dit pakket met diensten worden uitgebreid.

Basisdiensten uitvaartverzekering
Bij een uitvaartverzekering is er altijd sprake van meerdere basisdiensten die op iedere uitvaart betrekking hebben. Het gaat dan onder meer om een uitvaartkist, opbaring, vervoer naar rouwcentrum, grafrechten bij een begrafenis, verstrooien van as of meenemen van as bij crematie en de kosten voor de diensten van de uitvaartverzorger.

Met betrekking tot de dienstverlening voor een uitvaart zijn er overigens wel een aantal beperkingen. Er geldt een basisaantal van volgauto’s en er wordt een maximum gehanteerd voor het aantal rouwkaarten. Indien de grens daarvan wordt overschreden, dan komen er extra kosten bij kijken. Het gaat dan ook om de basisdiensten die vergoed worden.

Wensen voor de uitvaart
Bij de keuze voor het afsluiten van een uitvaartverzekering, kan er met bepaalde wensen rekening worden gehouden om de dekking vast te stellen. De verzekerde kan op basis van de wensen een dekking kiezen. Indien de wensen in de loop der tijd wijzigingen, dan is het mogelijk om deze te wijzigen. Overigens kan er ook van de optie gebruik worden gemaakt om een natura polis met een dekking voor het uitkeren van een verzekerd bedrag te verzekeren.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Verzekering voor ouderen

By | Productinformatie

De meeste consumenten sluiten op jongere leeftijd een uitvaartverzekering af. Dat wordt om meerdere redenen gedaan. In de eerste plaats omdat men dan verzekerd is voor de kosten van de uitvaart bij overlijden. In de tweede plaats omdat de premie van de uitvaartverzekering voor jongeren in verhouding lager is. In alle leeftijdsgroepen bevinden zich mensen die zich niet verzekerd hebben voor de uitvaart. Zo zijn er ook ouderen die geen uitvaartpolis hebben, maar die daar nu ineens bij stilstaan en wel besluiten om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering voor ouderen afsluiten
Ouderen of senioren die geen of weinig geld achter de hand hebben om zelf de uitvaart te bekostigen na het overlijden en de nabestaanden niet met die last willen opzadelen, kunnen online een uitvaartverzekering afsluiten. De premie voor ouderen ligt weliswaar wat hoger dan voor jongeren, maar er wordt wel de zekerheid geboden dat na het overlijden de uitvaart financieel in ieder geval goed geregeld zal zijn.

Verzekeraars kunnen overigens wel een leeftijdsgrens hanteren van bijvoorbeeld 70 jaar. Als iemand dan ouder is dan 70 jaar, kan het bij sommige verzekeraars lastig worden om nog een uitvaartverzekering af te sluiten. Het risico wordt dan door de verzekeraar te groot geacht. Als er geen leeftijdsgrens is, dan kan het zo zijn dat er met het invullen van de gezondheidsverklaring problemen ontstaan als er gezondheidsproblemen aanwezig zijn. De premie kan dan nog hoger worden vastgesteld.

Uitvaart koopsompolis voor ouderen
Het is zeker aan te raden om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering als senior een goede vergelijking te maken tussen meerdere verzekeraars. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het afsluiten van een koopsompolis. Bij uitvaartverzekeraar DELA kunnen personen tot 85 jaar gebruikmaken van het Uitvaartplan tegen koopsom, waarbij de verzekerde zelf de keuze heeft om het verzekerde bedrag te bepalen. Daarbij wordt er eenmalig een bedrag voldaan in de vorm van de koopsom. De polis is niet waardevast, maar de verzekerde deelt wel mee in de winst van DELA. Zo zijn er nog meer uitvaartverzekeraars die alternatieve opties bieden voor een standaard uitvaartverzekering, waar ouderen of senioren gebruik van kunnen maken.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Kan ik overstappen?

By | Productinformatie

Het is mogelijk om over te stappen van uitvaartverzekering, maar het is dan wel belangrijk om met een aantal aspecten rekening te houden. Er zijn ook andere opties mogelijk, waarbij de bestaande uitvaartverzekering niet hoeft worden opgezegd. Zo kan de polis premievrij worden gemaakt en kan bij een andere verzekeraar een andere uitvaartverzekering worden afgesloten.

Het premievrij maken van de uitvaartverzekering kan als de verzekerde aan bepaalde voorwaarden voldoet. De overeenkomst blijft bestaan, maar er zal dan geen premie meer voldaan hoeven te worden aan de verzekeraar. Een andere optie is het afkopen van de uitvaartverzekering, waarbij er een einde aan de overeenkomst komt.

Het afkopen van een uitvaartverzekering houdt in dat er geen premie meer wordt betaald en dat het tot dan toe opgebouwde kapitaal aan de verzekerde wordt uitgekeerd. Er is dan vanaf dat moment geen uitvaartverzekering meer en het staat de persoon dan ook vrij om bij een andere uitvaartverzekeraar een polis af te sluiten. Het is wel aan te raden om na te gaan of het wel voordelig om de polis vrij te maken of af te kopen en over te stappen naar een andere verzekeraar. Het is bovendien belangrijk om eerst de voorwaarden voor het premievrij maken of afkopen bij de huidige verzekeraar door te nemen voordat de overstap wordt gemaakt.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Loop ik risico zonder uitvaartverzekering?

By | Productinformatie

De persoon die geen uitvaartverzekering afsluit loopt in principe geen risico, maar de nabestaanden wel. Het enige risico dat iemand zonder uitvaartverzekering loopt, is dat de uitvaart niet op een manier uitgevoerd wordt, zoals zelf gewenst werd.

Nabestaanden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een uitvaart als daar opdracht toe wordt verleend. Indien er sprake is van een erfgenaam, kan deze voor een grote financiële last komen te staan. Het is voor nabestaanden in elk geval een onwenselijke situatie als een overleden dierbare geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. Ook indien de gemeente uiteindelijk opdraait voor de uitvaart als niemand anders daartoe het initiatief neemt, kunnen de kosten eventueel worden verhaald. Het is dan ook beter de risico’s voor nabestaanden te voorkomen door wel een uitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten