Category

Nieuws

Dela is de hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal

By | Nieuws

Dela is als coöperatie en specialist in uitvaartverzekeringen de hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal. Dat is de komende vier jaar het geval. Er wordt met het sponsorschap op een groot vlak ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de topsportactiviteiten, maar ook met ten aanzien van sportevenementen aan de Nederlandse kust. De overeenkomst is op vrijdag 9 juni ondertekend in Scheveningen in het nationaal topsportcentrum Beachvolleybal. Het contract werd ondertekend met Nevobo en met sportmarketingbureau TIP Sports. Dela is ook nog hoofdsponsor van onder meer Nederlandse World Tour wedstrijden en het Europees Kampioenschap Beachvolleybal in het jaar 2018.

Nederlandse beachvolleybal

Boodschap die draait om het leven

Dat de specialist op het gebied van uitvaartverzorging hoofdsponsor is geworden, heeft te maken met de marketingstrategie. Er wordt een boodschap uitgedragen die draait om het leven. Het is namelijk fijn om herinneringen te maken en deze ook met andere mensen te delen. De associatie met het leven en ambities heeft normaal gesproken wat minder met het merk Dela zelf te maken. Er wordt door de keuze sponsor te worden van beachvolleybal wel een link gelegd naar het leven, ambitie en positivisme. Het beachvolleybal draagt namelijk een positieve levensstijl uit. Jong, sportief, maar ook onbezorgdheid maakt daarbij onderdeel uit van het brede pallet aan associaties. Er wordt bovendien een brede doelgroep aangesproken met het beachvolleybal en dat vergroot de naamsbekendheid. Er wordt bovendien een jonger publiek mee bereikt en deze groep is doorgaans minder bekend met de activiteiten van Dela.

Coöperatie

De coöperatie heeft in totaal ongeveer 150 vestigingen en heeft een personeelsbestand van 2.400 medewerkers. Verder zijn er 20 crematoria en worden er ieder jaar ongeveer 42.000 uitvaarten verzorgd. In de Benelux is de coöperatie marktleider met rond de 3,9 miljoen klanten. De coöperatie bestaat dan ook al tachtig jaar en al die tijd worden mensen geholpen op het gebied van uitvaarten, nabestaandenzorg en financiële diensten die daaraan gerelateerd zijn. Het doel is om alle leden en nabestaanden op een zorgeloze manier de toekomst tegemoet te laten zien.

Verzekeringen

Er worden drie verschillende verzekeringen aangeboden die elk een ander doel hebben. Er kan namelijk een keuze gemaakt worden voor een uitvaartverzekering in de vorm van het Dela UitvaartPlan. Hiermee worden de kosten gedekt van een uitvaart, zoals een crematie of een begrafenis. Daarnaast is het mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hiermee worden nabestaanden beschermd tijdens de looptijd van de polis tegen het ontstaan van financiële problemen in verband met het overlijden van de verzekerde. Dan is er nog een spaarverzekering en hiermee kan voor een lange periode van minimaal 10 jaar geld opzij worden gezet. Bij het verzekeren van de uitvaart zijn er verschillende opties mogelijk. Zo kan de uitvaart door Dela worden verzorgd of wordt er een bedrag uitgekeerd. Er wordt tevens praktische hulp en nazorg geboden aan de nabestaanden. Verder groeit het bedrag dat verzekerd is mee met prijsstijgingen. Verzekerden die lid zijn van de coöperatie profiteren bovendien van een korting en van een winstdeling.

Yarden ziet klantwaardering toenemen

By | Nieuws

Yarden heeft als verzekeraar die uitvaartverzekeringen aanbiedt de klantwaardering zien toenemen. Bovendien is er sprake van een jaar met financiële resultaten die als goed bevonden worden. Het resultaat komt aan de leden ten goede. Er is het afgelopen jaar dan ook een ledenvoordeel uitgekeerd van 8 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam daarbij voor Yarden uit op 1,4 miljoen euro. Alle verzekerden die lid zijn van Vereniging Yarden profiteren van het ledenvoordeel indien de uitvaart door Yarden Uitvaartzorg wordt geregeld. Er wordt dan een extra besteedbaar bedrag aan nabestaanden toekend. Dat bedrag is minimaal 10 procent van het verzekerde bedrag. Dat bedrag kan aan de uitvaart van de verzekerde worden besteed.

Yarden klantwaardering

Toename klantwaardering

De Gouden Oor Erkenning is sinds 2013 in het bezit van Yarden. Deze erkenning in de vorm van een certificering is afkomstig van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor. Het gaat hier om een erkenning van de klantgerichtheid. In het afgelopen jaar is de klantwaardering weer toegenomen. In 2015 was er sprake van een 9 als het gaat om de klanttevredenheid en in 2016 is dat cijfer gestegen naar 9,2. Als het gaat om de waardering die gegeven wordt voor de uitvaartfaciliteiten is er sprake van een 9,1. Er is dan ook sprake van een hoogwaardige en gespecialiseerde service. Deze kan alleen zo uitgevoerd worden als er sprake is van een grote passie die de medewerkers en vrijwilligers in zich dragen om invulling te geven aan de missie. De missie is om iedereen een goed afscheid te kunnen geven.

Goed afscheid voor iedereen

Yarden ziet graag dat iedereen een goed afscheid kan krijgen. Het ledenvoordeel biedt nabestaanden een extra financiële steun om een goed afscheid te realiseren. De uitvaart van een dierbare kan daarmee worden ingevuld aan de hand van de uitvaartwensen. Er wordt door de uitvaartverzekeraar veel waarde gehecht aan de missie. In het afgelopen jaar is de dienstverlening nog verder ontwikkeld en dat is terug te zien in het cijfer van de klantwaardering die gegeven wordt.

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

In 2016 is er een introductie geweest van Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Er wordt met deze polis een optie geboden aan terminaal zieken om alvast een deel van het uitvaartverzekering te laten uitbetalen voordat het overlijden heeft plaatsgevonden. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om langer thuis te blijven wonen doordat er aanvullende zorg kan worden ingekocht. Er wordt hiermee tegemoetgekomen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De overheid treedt namelijk steeds verder terug en bij consumenten bestaat er een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit als het gaat om verzekeringsproducten. De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is een flexibele polis en kent een lage maandpremie. De premie start vanaf 1,99 euro. Een voordeel is bijvoorbeeld dat de verzekerde zelf bepaalt hoe het verzekerd bedrag uitgekeerd wordt. Kinderen tot 21 jaar kunnen gratis meeverzekerd worden. De polis kan worden aangepast aan de situatie en aan de wensen van de verzekerde. Daarbij kan er uit meerdere opties worden gekozen. Het is ook mogelijk om tussentijds het verzekerd bedrag te verhogen of te verlagen.

Zorg voor nabestaanden bepaalt keuze

By | Nieuws

De meeste mensen vinden het belangrijk dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een uitvaart bij overlijden. Monuta heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 34 procent van de respondenten geen idee heeft wat de kosten zijn van een uitvaart. 85 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt het van groot belang dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een crematie of begraafplaats. Twee derde van de respondenten heeft daar een goede oplossing voor, namelijk het afsluiten van een uitvaartverzekering. Een uitvaartpolis biedt nabestaanden de zekerheid dat deze niet voor de kosten van de uitvaart hoeven op te draaien.

Onderschatting van uitvaartkosten

75 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft laten weten dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat nabestaanden de uitvaartkosten moeten betalen. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is hierbij niet de enige oplossing. Er zijn ook mensen die voor de kosten van een uitvaart geld opzij gezet hebben. Hieruit kan echter wel de conclusie getrokken worden dat een kwart niets heeft geregeld of er niet over heeft nagedacht. Een derde van de respondenten heeft bovendien geen idee van de uitvaartkosten. Gemiddeld worden de kosten geschat op 7.000 euro.

Er zijn echter veel verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de kosten. Ook de keuze voor een crematie of begrafenis is van invloed op de prijs. De kosten voor een crematie liggen momenteel tussen 6.500 euro en 9.000 euro. Een begrafenis is aanzienlijk duurder met prijzen die tussen 8.500 euro en 11.000 euro zijn gelegen. 27 procent van de mensen die ondervraagd zijn, denken dat een uitvaart tussen 5.000 euro en 7.000 euro kost. 22 procent is in de veronderstelling dat een uitvaart zelfs minder kost dan 5.000 euro. Hieruit blijkt wel dat bij een groot deel de werkelijke uitvaartkosten niet bekend zijn.

Belang van uitvaartverzekering

68 procent is van mening dat een uitvaartverzekering als een noodzakelijke verzekering kan worden beschouwd. Als de uitvaartpolis met andere verzekeringen wordt vergeleken als noodzakelijke verzekering, bereikt deze verzekering de vierde plaats. De aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering komen wat dat betreft voor de uitvaartverzekering. Een deel van de mensen weet niet wat voor type uitvaartverzekering zij hebben afgesloten. De waarde van de polis is ook bij velen niet bekend. Net meer dan 20 procent weet exact wat de waarde is, maar de meerderheid dus niet. Ongeveer 60 procent van de respondenten denkt dat de waarde van de uitvaartverzekering meer dan voldoende is om kostendekkend te zijn. 20 procent weet dat niet en één op de zes personen denkt dat de dekking niet voldoende is. Als er uit wordt gegaan van een gemiddelde prijs van 8.500 euro dan heeft de helft van de verzekerden een polis die niet alle kosten kan dekken. Het is voor verzekerden verstandig om na te gaan of het bedrag de kosten dekt. Voor degene die nog geen verzekering hebben, is het verstandig om na te denken over het bekostigen van de eigen uitvaart.

Axent is opgegaan in Ardanta

By | Nieuws

Het komt regelmatig voor dat uitvaartverzekeraars in elkaar opgaan, worden overgenomen of dat er een samenwerking ontstaat. Verzekerden worden daar doorgaans over geïnformeerd en anders is het te zien aan de omschrijving op het bankafschrift dat de premie ineens door een andere uitvaartorganisatie wordt afgeschreven. Axent is een voorbeeld van een uitvaartorganisatie die is opgegaan in een andere partij. Axent maakt nu alweer enige maanden deel uit van Ardanta. Deze uitvaartverzekeraar bestaat al meer dan vijftig jaar en treedt op als uitvaartverzekeraar van ASR Levensverzekering NV. Er zijn ruim honderd medewerkers die voor iedereen klaarstaan.

Grootste uitvaartverzekeraar van Nederland

Ardanta is in Nederland met meer dan 4 miljoen klanten de grootste uitvaartverzekeraar. Deze verzekeraar vindt het belangrijk dat iedereen een bewuste keuze kan maken ten aanzien van het regelen van de uitvaart. Er wordt dan ook aangeraden om erover te praten in de omgeving met bijvoorbeeld vrienden en familie. Het blijkt dat het erover praten al een gevoel van rust geeft en vooral ook ruimte om de eigen wensen te uiten. Deze uitvaartverzekeraar communiceert eveneens over overlijden, uitvaart en het afscheid en doet dat graag op een duidelijke en nuchtere manier. De uitvaart kan uiteraard worden verzekerd, maar daarbij kunnen de persoonlijke wensen in kaart worden gebracht. Bovendien wordt de nadruk gelegd op het helpen van de verzekerde en van de nabestaanden. Zo kan er hulp geboden worden rondom de praktische zaken die betrekking hebben op het overlijden. Er kunnen veel zaken vooraf al worden vastgesteld en geregeld worden en daar kan Ardanta bij helpen.

Verzekeringen voor de uitvaart

Verzekerden van Axent zijn automatisch nu verzekerd bij Ardanta. Iedereen die geen uitvaartpolis heeft, kan van de mogelijkheid gebruikmaken om alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten. Er zijn nog altijd mensen die helemaal niets geregeld hebben voor de eigen uitvaart en een deel daarvan beschikt niet over eigen spaargeld om de begrafenis of crematie mee te bekostigen. Het is uiteraard op zijn minst onaangenaam als nabestaanden worden opgezadeld met de financiële lasten van een uitvaart. Dat komt er dan ook nog eens bij naast het verdriet dat er een dierbare is overleden, waarvan afscheid moet worden genomen.

Indien niet uit eigen middelen een uitvaart kan worden bekostigd en er ook geen afspraken met anderen over zijn gemaakt, is het aan te raden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat kan uiteraard bij Ardanta, waar de keuze geboden wordt uit meerdere typen uitvaartpolissen. Het is aan te raden om de verschillende polissen door te nemen en op basis daarvan een keuze te maken die aansluit op de persoonlijke wensen. Ardanta kan gezien worden als een aanbieder van uitvaartverzekeringen, maar ook als een praktische gids. Nabestaanden ervaren het als prettig als er hulp wordt geboden ten aanzien van het regelen van de uitvaart en andere zaken rondom de dood van een overleden dierbare. Er wordt overigens vooraf al over de toekomst nagedacht. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren met een huisdier als u te overlijden komt. Er is sprake van aandacht voor persoonlijke wensen.

Onderzoek Nuvema wijst uit dat crowdfunding uitvaart niet populair is

By | Nieuws

Uitvaartverzekeraar Nuvema heeft opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar online crowdfunding voor een uitvaart. Uit het onderzoek dat onder duizend personen is gehouden, blijkt dat maar liefst 70 procent van de respondenten heeft laten weten dat er in de vorm van crowdfunding nooit online een bijdrage zal worden geleverd aan een crematie of begrafenis. De uitkomst wordt al anders als het gaat om het leveren van een financiële bijdrage in het geval een uitvaart van een familielid of een vriend betreft. De respondenten hebben in meerderheid laten weten dat het online inzamelen van geld voor het verzorgen van de eigen uitvaart geen optie is. Dat geldt eveneens voor een crematie of begrafenis van een dierbare.

Online geld inzamelen voor uitvaart

Als een uitvaartverzekering ontbreekt, komen de kosten voor een begrafenis of crematie voor de rekening van de nabestaanden. Het kan uiteraard voorkomen dat nabestaanden geen geld hebben om een uitvaar te realiseren. In dat geval kan crowdfunding uiteraard uitkomst bieden, maar gelet op de reacties van de deelnemers aan het onderzoek hoeft er niet veel van verwacht te worden. De kans van slagen wordt groter als er veel aandacht aan wordt besteed door de media. Social media bieden overigens de kans om de actie voor het online geld inzamelen en dat kan wel een basis voor succes worden. 10 procent van de jongeren heeft wel eens een dergelijk verzoek onder ogen gekregen. Het bereik kan wel groot zijn, maar uiteindelijk blijkt dat maar 20 procent daadwerkelijk besluit om geld te doneren voor een begrafenis of een crematie. 85 procent van de jongeren is van plan om geld te geven als het gaat om het nemen van het afscheid van een familielid. In totaal houdt 40 procent de hand liever op de knip in plaats van een bijdrage te leveren.

Lenen voor de uitvaart

In plaats van het online inzamelen van geld kan er ook geld worden geleend voor de uitvaart. Crowdfunding wordt bij het betalen van een uitvaart niet echt als een eerste optie gezien. Er wordt eerder gekeken of bekenden in de omgeving financiële steun kunnen verlenen. 14 procent is daartoe bereid, maar de helft daarvan leent liever het geld en een ander deel treedt in contact met de gemeente. Het aantal gemeentelijke uitvaarten is in 2015 bijvoorbeeld met 15 procent toegenomen ten opzicht van vijf jaar daarvoor.

 Uitvaartverzekering afsluiten

Alle financiële ellende voor het regelen van een uitvaart kan uiteraard voorkomen worden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat voorkomt in elk geval dat nabestaanden voor een uitvaart geld moeten lenen of crowdfunding moeten starten. Indien er geen spaargeld achter de hand is waarmee de eigen uitvaart kan worden bekostig, verdient het uiteraard de voorkeur een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij Nuvema is het mogelijk om voor een lage premie per maand een uitvaartpolis af te sluiten. De helft van de respondenten heeft laten weten al over een uitvaartverzekering te beschikken. Dat betekent dat de andere helft geen polis heeft om de uitvaart mee te bekostigen.

Yarden voert nieuwe campagne met Ali B

By | Nieuws

Uitvaartorganisatie Yarden heeft een nieuwe campagne gelanceerd met een hoofdrol voor Ali B. De campagne is inmiddels al meerdere malen op televisie geweest in de vorm van een reclamespot. De uitvaartverzekeraar vindt het belangrijk dat de dood en het afscheid nemen bespreekbaar wordt. Dat is het ene doel van de campagne, maar er is nog een doel. Dat is namelijk om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om de laatste wensen vast te leggen. Ali B is in de reclamecampagne de opvolger van Adelheid Roosen die haar persoonlijke verhaal in een vorige campagne heeft belicht. Het stokje is nu aan een andere televisiepersoonlijkheid overgedragen. Daarmee wordt weer een brede doelgroep aangesproken.

Afscheid nemen

Yarden vindt het belangrijk dat iedereen zich van het afscheid nemen bewust wordt dat voor iedereen ooit in het leven komt. In de nieuwe campagne wordt het doel kracht bijgezet doordat er een persoonlijk en authentiek verhaal wordt verteld. Ali heeft namelijk in het leven zelf ervaren dat het belangrijk is om de wensen te kennen van een dierbare, zodat er aan de hand van deze wensen afscheid kan worden genomen. Afscheid nemen nadat een dierbare is overleden is voor iedereen anders. Het kan daarbij helpen als er sprake is van het recht doen aan de laatste wensen van de dierbare die is overleden. Dat is van belang voor de verwerking van het verlies.

Er is door Yarden veel onderzoek gedaan en bovendien kan er uit eigen ervaringen worden geput. Daaruit is gebleken dat er nog altijd veel mensen zijn die niet weten hoe een dierbare de uitvaart geregeld wil hebben. Het is zelfs zo dat veel mensen niet eens bij de eigen uitvaart stilstaan, zodat het voor dierbaren helemaal onmogelijk is om te weten wat gewenst wordt. Nabestaanden maken na het overlijden van een dierbare al een zware tijd door en moeten veel regelen. Als de uitvaartwensen dan bekend zijn, valt daarmee al een deel van de last weg. Het is dan ook zeker aan te raden dat mensen over de dood praten en daarbij aan dierbare laten weten wat de wensen zijn. Deze wensen kunnen bovendien worden vastgelegd.

Persoonlijke verhaal

Het persoonlijke verhaal dat door Ali B wordt verteld in de campagne heeft betrekking op zijn vader die op een gegeven moment met een ernstige ziekte te maken kreeg. Tijdens de ziekteperiode zijn vader en zoon weer dichterbij elkaar gekomen, waarbij ook de wensen van de vader ten aanzien van de uitvaart werden besproken. De campagne verhaalt dan ook een persoonlijke ervaring. Dat maakt uiteraard altijd meer indruk dan iedereen gewoon aan te raden een uitvaartverzekering af te sluiten en de wensen voor het afscheid vast te leggen. Yarden draagt met de campagne in elk geval bij aan het bewustzijn over het afscheid en de dood. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is uiteraard ook aan te raden om nabestaanden financieel gezien te ontlasten. Nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling als alles goed is geregeld.

Meerderheid mensen in Nederland heeft uitvaartpolis

By | Nieuws

Ongeveer 70 procent van de mensen in Nederland heeft een uitvaartverzekering afgesloten, waarvan ongeveer een kwart niet op de hoogte is van het soort polis dat is afgesloten. Dat is uit een onderzoek gebleken, waaraan ruim duizend mensen in Nederland hebben meegedaan. Meer dan 30 procent heeft een natura verzekering en bijna 30 procent heeft een kapitaalverzekering. Dan is er nog een kleine minderheid van 13 procent die een gecombineerde uitvaartverzekering heeft afgesloten.

De deelnemers aan het onderzoek die geen polis hebben voor het verzorgen van de uitvaart hebben daar doorgaans bewust voor gekozen. Een reden daarvoor kan zijn dat er genoeg geld achter de hand is om een uitvaart te bekostigen.

Met betrekking tot de kosten van een uitvaart denken de deelnemers dat een uitvaart bijna 6.000 euro kost en een doodskist ruim 12.000 euro. De Consumentenbond heeft eerder al een onderzoek gedaan naar de kosten van de uitvaart en daaruit kwam naar voren dat een gemiddelde uitvaart ongeveer 7.000 euro zal kosten. Bij de aanschaf van een grafkist zal er rekening moeten worden gehouden met bedragen die tussen 500 en 920 euro zijn gelegen.

Verder heeft het onderzoek nog een opvallend resultaat opgeleverd en dat is dat de kosten van een uitvaart per regio kunnen variëren. In de provincie Noord-Brabant zijn de dragers van een kist bijvoorbeeld veel goedkoper dan de kistdragers in Gelderland, waar twee keer zoveel moet worden betaald. Andere kosten die grote verschillen laten zien, zijn de kosten voor twee kopjes koffie met een plakje cake die in Noord-Brabant 7 euro kosten. Dat is vijf keer zoveel als in de provincie Zuid-Holland waar twee kopjes koffie en cake 1,25 euro kosten.

Monuta behoudt Keurmerk Klantgericht Verzekeren

By | Nieuws

Monuta heeft de klantprocessen nog altijd uitstekend op orde, zoals is gebleken na een onderzoek dat door de Stichting toetsing verzekeraars is uitgevoerd. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren blijft dan ook behouden. Monuta is uiteraard tevreden met het gegeven dat het keurmerk gevoerd mag blijven worden. Daaruit komt ook de bevestiging dat klanten centraal staan en kwaliteit en transparantie belangrijke onderdelen vormen van de beleidsvoering. Consumenten kunnen erop vertrouwen dat Monuta een klantgerichte onderneming is doordat het organisatie het keurmerk mag voeren.

Stichting toetsing verzekeraars

Er wordt periodiek gecontroleerd door de Stichting toetsing verzekeraars of een houder van het keurmerk nog altijd duidelijke en eerlijke informatie beschikbaar stelt over verzekeringen. Ook wordt gecontroleerd of er rekening wordt gehouden met de doelgroep als er sprake is van het ontwikkelen van verzekeringsproducten.

Consumenten krijgen de garantie op kwaliteit van dienstverlening en op klantgericht van de uitvaartverzekeraar als deze het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mag voeren. Er werd bij het onderzoek dat bij Monuta is uitgevoerd onder meer gekeken naar de begrijpelijkheid van verzekeringen voor klanten. Verder werd de dienstverlening onder de loep genomen en gekeken of er sprake is van een kwaliteitssysteem voor het waarborgen van prestaties.

Er wordt door de Stichting toetsing verzekeraars gebruik gemaakt van een consumentenpanel om op een objectieve en zorgvuldige wijze verschillende onderdelen te onderzoeken. Zo wordt het consumentenpanel onder meer ingezet bij het beoordelen van brochures, brieven en informatie over verzekeringen die op de website is te vinden. Verder zorgt de stichting ervoor dat er steekproeven worden gehouden in dossiers en vinden er interviews plaats met medewerkers. Daarnaast wordt nog de reactietermijn en de bereikbaarheid aan een beoordeling onderworpen.

Verloren gewaande verzekeringen boven tafel

By | Nieuws

Als een dierbare is overleden weten nabestaanden niet altijd of er in het verleden een uitvaartverzekering is afgesloten. Het kan bijvoorbeeld al heel lang geleden zijn dat er een uitvaartpolis is afgesloten, waarvan de looptijd als is verlopen en nooit meer premie voor hoeft te worden betaald. Het kan zeker de moeite lonen om daar onderzoek naar te doen. Een dochter heeft bijvoorbeeld dankzij de daadkracht van een uitvaartverzorgster alsnog een beroep kunnen doen op de uitvaartverzekering van haar ouders.

In het verleden hadden de ouders hun wensen voor de uitvaart vastgelegd bij Monuta. De wensen werden op een wensenformulier vermeld en daar stond ook het polisnummer op van de uitvaartverzekeringen. Er bleek echter nooit een beroep te zijn gedaan op de polissen. De betreffende uitvaartverzorger kwam echter documenten tegen in de archieven en besloot actie te ondernemen.

De polissen bleken al enorm oud te zijn en de dochter stond als contactpersoon vermeld op het wensenformulier. De uitvaartverzorgster heeft daarop veel verschillende acties ondernomen, variërend van het zoeken via internet tot het benaderen van een makelaar. Na enig zoekwerk heeft de makelaar een telefoonnummer kunnen achterhalen en werd contact gelegd met de dochter. Vervolgens kon er alsnog aanspraak gemaakt worden op de uitvaartverzekeringen van de ouders.

De dochter zelf was zeer verrast om gebeld te worden en temeer omdat zij niet op de hoogte was van het bestaan van de uitvaartverzekeringen. Binnen enkele dagen werd het geld ontvangen en de dochter prijst dan ook de snelle afhandeling.

Uitvaartpolis op maat van Yarden brengt verandering

By | Nieuws

Yarden Uitvaart op Maat Verzekering is een polis die een verandering teweeg brengt in de traditionele markt van uitvaartverzekeringen. De uitvaartpolis is daarmee niet langer een product met statische kenmerken, waar de verzekerde aan gehouden is. De verzekerde heeft nu de mogelijkheid om de looptijd en de premie net als het verzekerde bedrag tussentijds te wijzigen. Een Uitvaart op Maat polis van Yarden sluit zo steeds weer aan op het leven van de verzekerde. Het is bovendien ook eenvoudig om de uitvaartverzekering af te kopen, waarbij er sprake is van een eerlijke afkoopwaarde.

Wijziging in wensen
Yarden hecht waarde aan de mening van klanten en voert dan ook regelmatig klantonderzoeken uit. Dat heeft ertoe geleid dat duidelijk werd dat klanten een voorkeur hebben voor flexibele verzekeringsproducten. Met het aanbieden van een Uitvaart op Maat polis wordt daaraan tegemoet gekomen. Het is heel simpel om het verzekerde bedrag te wijzigen en hoger of lager vast te stellen.

Er kan ook een keuze worden gemaakt voor het indexeren van het verzekerde vermogen. Klanten zijn zo altijd verzekerd van een goede uitvaart. Als er sprake is van een wijziging in wensen ten aanzien van de uitvaart, dan biedt het flexibele karakter van de uitvaartverzekering op maat uitkomst. Elke drie jaar staat Yarden bovendien in contact met de klant en wordt nagegaan of er nog wijzigingen zijn ten aanzien van de wensen.

Looptijd
Er worden verschillende opties geboden ten aanzien van de looptijd bij de Yarden Uitvaart op Maat Verzekering. Naast dat er drie verschillende looptijden zijn van 10, 20 en 30 jaar geldt dat er voor een looptijd tot het 65ste of 85ste levensjaar kan worden gekozen. Zo kan altijd zelf door de klant worden bepaald voor welke periode er premie verschuldigd is. Na afloop van de looptijd geldt dat er geen premie meer betaald hoeft te worden, maar de uitvaartverzekering blijft wel in stand. Kinderen kunnen of gratis worden meeverzekerd of via een eigen polis worden verzekerd.

Yarden
Yarden is een uitvaartspecialist en consumenten die een uitvaartverzekering op maat afsluiten, worden daarmee ook lid van de Yarden Vereniging. Daarbij kan er geprofiteerd worden van ledenvoordeel. Yarden heeft al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van uitvaartverzorging. Bij het rouwproces helpt het om op een betekenisvolle manier afscheid te kunnen nemen. Er wordt dan ook een professionele ondersteuning geboden tijdens het organiseren en verzorgen van begrafenissen en crematies.

Iedere klant kan op persoonlijke aandacht rekenen en dat is ook na het afscheid nog van toepassing. De individuele wens ten aanzien van het afscheid staan altijd centraal en bovendien biedt Yarden het voordeel dat een afscheid betaalbaar is. De uitvaartverzekeringen kennen namelijk een lage premie. Yarden behoort tot de drie grootste uitvaartondernemingen van Nederland en kent geen winstoogmerk. Er zijn ongeveer een miljoen leden, meer dan 40 uitvaartcentra, meer dan 20 crematoria en meerdere begraafplaatsen in het land, waar Yarden altijd in de buurt zit.