Category

Kosten uitvaart

Wat zijn de kosten voor een uitvaart?

By | Kosten uitvaart

De kosten van een uitvaart variëren en zijn afhankelijk van de persoonlijke wensen en van de uitvaartondernemer die wordt ingeschakeld. Een begrafenis kost meer als een crematie en een sobere uitvaart is voordeliger dan een uitvaart, waar veel mensen op af komen en die groots georganiseerd wordt. Voor een crematie zijn er standaardkosten, zoals de kist, gecremeerd worden en de uitvaart zelf. Voor een begrafenis geldt ook dat er standaardkosten zijn, zoals de kist en grafrechten. Doorgaans wordt bij een begrafenis ook nog voor een grafsteen gekozen.

Uitvaartkosten

De uitvaartkosten kunnen uiteraard variëren, want een ieder wil aan de uitvaart een eigen invulling geven. Op het moment dat er sprake is van een overlijden en de uitvaartverzorger wordt ingeschakeld, is er al sprake van de eerste uitgaven. De diensten die een uitvaartondernemer levert, dienen namelijk betaald te worden. Dat hoeft uiteraard niet direct, want de rekening voor alle kosten kan achteraf gepresenteerd worden. De overledene wordt overgebracht naar het rouwcentrum of kan thuis worden opgebaard. Er vindt dan een laatste verzorging plaats van de overledene. Deze handelingen kosten uiteraard geld en maken onderdeel uit van de standaardkosten.

Bij het regelen van een uitvaart moeten er allerlei keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld of er een rouwadvertentie in de krant moet worden geplaatst of dat er rouwkaarten worden verzonden en hoeveel dat dan moeten zijn. Een rouwadvertentie in de krant is overigens redelijk prijzig, waarbij er uiteraard wel een onderscheid gemaakt kan worden tussen een rouwadvertentie in de plaatselijke krant of landelijk dagblad. Ook wordt doorgaans de keuze gemaakt om een bloemstuk te bestellen die bij of op de grafkist wordt geplaatst. De grafkist kosten variëren overigens in hoogte, want er zijn duurdere uitvoeringen en goedkopere opties. Een massief eiken kist is bijvoorbeeld duurder dan een standaardkist, maar een luxe kist is nog weer duurder dan een eiken grafkist.

Een grafkist wordt gebruikt om de overledene in op te baren en om te begraven of te cremeren. Als de uitvaart een begrafenis betreft, komen er meer kosten bij kijken dan bij een crematie. Er moet namelijk voor grafrechten worden betaald en het is gebruikelijk dat er ook een grafsteen geplaatst wordt bij het graf. Bij een crematie kan er gekozen worden om de as te verstrooien of kan de as van de overledenen in een urn worden bewaard. Verder is er bij de uitvaart sprake van rouwvervoer en van dragers van de overledene. Dit brengt ook kosten met zich mee. Doordat er zoveel verschillende keuzes gemaakt kunnen worden, kan er ook rekening mee worden gehouden de uitvaartkosten zo beperkt mogelijk te houden. Uiteraard is het aan te raden om bij het afnemen van diensten en producten rekening te houden met het verzekerd bedrag.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

De goedkoopste uitvaartverzekering?

By | Kosten uitvaart

Het hangt van meerdere factoren af die de hoogte van de premie betalen. Er kan in dat geval dan ook niet gesproken worden over de goedkoopste uitvaartverzekering. Het is wel mogelijk om zelf op zoek te gaan naar de goedkoopste uitvaartverzekering op basis van de eigen wensen. Bepaal bijvoorbeeld eerst of de voorkeur uit gaat naar een kapitaalpolis of uitvaartverzekering in natura. Daarna kan naar het verzekerd bedrag worden gekeken en de voorwaarden om na de vergelijking de premies te vergelijken. Zo is het eenvoudig om te ontdekken welke uitvaartverzekering voor u het goedkoopst zal zijn.

De goedkoopste uitvaartverzekering betekent dat u de laagste premie per maand betaalt. Als er dan ook nog sprake is van een uitvaartpolis die op uw wensen en situatie is afgestemd, bent u het allerbeste uit. Het is ook mogelijk om heel goedkoop uit te zijn door voor de laagste dekking te kiezen. U verzekert dan namelijk alleen wat er echt nodig is voor een uitvaart zonder allerlei extra’s. Zo zijn er allerlei mogelijkheden om heel voordelig uit te zijn voor het verzekeren van de uitvaart. U kunt een goede keuze maken op een gemakkelijke manier door een vergelijking te kunnen maken. Bij de vergelijking kan de laagste premie het uitgangspunt vormen en wij hebben daarvoor de beste uitvaartverzekeringen beschikbaar.

Lage premie

Een lage premie is uiteraard aantrekkelijk. Er moet doorgaans lange tijd betaald worden voor een uitvaartpolis. Dat betekent dat er sprake is van een extra maandelijkse last. Het is dan ideaal als de maandelijkse financiële last zo beperkt mogelijk kan blijven. Die mogelijkheid is er overigens uiteraard. Er zijn zelfs meerdere opties als er gekeken wordt naar de laagste premie per maand om bij de goedkoopste uitvaarverzekering uit te komen. Enkele voorbeelden van uitvaartverzekeraars waar u goedkoop uit bent per maand zijn onder meer Yarden en Nuvema. Het verzekerd bedrag ligt hierbij niet ver uiteen en komt uit op rond de 7.000 euro met een maandpremie die minder dan 6 euro bedraagt.

Dekking op maat

Bij een dekking op maat geldt uiteraard dat er in iedere situatie weer sprake kan zijn van een andere dekking. Het komt dan tenslotte op maatwerk neer, waarbij iedere verzekerde weer andere wensen kan hebben. Bij de keuze voor een polis met verzekerd bedrag kan de hoogte van het bedrag dat na overlijden uitgekeerd wordt bijvoorbeeld variëren. Bij de keuze voor een natura polis waar gebruik kan worden gemaakt van diensten en producten is het maatwerk weer afhankelijk van de voorkeur voor bepaalde diensten en producten. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat er een rouwadvertentie in de krant wordt geplaatst. Of wilt u met speciaal vervoer naar uw laatste rustplaats worden gebracht? Zo zijn er allerlei aspecten die betrekking hebben op maatwerk die geld kosten en waarmee u rekening kunt houden. Ook in deze situaties is het echter mogelijk om op basis van een dekking op maat op zoek te gaan naar de goedkoopste uitvaartverzekering.

Goedkope uitvaartverzekering online afsluiten

Wij bieden u de gelegenheid online een goedkope uitvaartverzekering af te sluiten. De goedkoopste uitvaarverzekeringen vindt u namelijk in het overzicht dat wij bieden. Het online afsluiten van een uitvaartpolis is bovendien extra voordelig. U kunt zelf de keuze maken voor welke polis u kiest. Wij raden aan om verschillende premies uit te rekenen bij meerdere uitvaartverzekeraars, waar u via deze website rechtstreeks naar toe kunt gaan. U kunt dan aan de hand van uw situatie en wensen ten aanzien van de dekking een vergelijking maken. Op basis van deze vergelijking is het altijd mogelijk om voordelig online een uitvaartpolis af te sluiten.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Verschillen in grafkosten

By | Kosten uitvaart

Er zijn meerdere aspecten waarop gelet kan worden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De grafkist kost geld, maar ook bloemen en rouwkaarten brengen kosten met zich mee. Bij de keuze voor een begrafenis zijn er ook nog andere kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Monuta heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen grafkosten die door gemeenten in Nederland in rekening worden gebracht.

Begrafenis Randstad

Een begrafenis kost in de Randstad meer geld dan in het zuiden of noorden van Nederland. In Friesland wordt voor een graf in Jinstrum namelijk 646 euro in rekening gebracht voor een grafperiode van 30 jaar. In Leiderdorp in de provincie Zuid-Holland kost een graf voor eenzelfde periode maar liefst 7.096 euro.

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In het onderzoek heeft Monuta meer dan duizend begraafplaatsen betrokken en 380 gemeenten. Zelfs binnen een gemeente kunnen er nog verschillen bestaan in de hoogte van de grafkosten, want dat is weer afhankelijk van de gekozen begraafplaats in de gemeente. De kosten in Utrecht lopen bijvoorbeeld uiteen van 2.080 euro tot meer dan 4.200 euro.

Uitvaartverzekering voor begrafenis

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering met een voorkeur voor een begrafenis geldt dat het zeker aan te raden is om vooraf te bepalen naar welke begraafplaats de voorkeur uitgaat en hoeveel dat zal kosten. Verzekerden die al een polis hebben, kunnen nagaan of het verzekerd bedrag nog wel voldoende is om een begrafenis te betalen of dat er een extra polis moet worden afgesloten. Zo wordt voorkomen dat nabestaanden met kosten voor een begrafenis worden opgezadeld na het overlijden van de verzekerde indien het verzekerde bedrag onvoldoende bleek te zijn.

Begraafplaatsen

Er zijn in Nederland verschillende soorten begraafplaatsen te onderscheiden, namelijk bijzondere begraafplaatsen en gemeentelijke begraafplaatsen. Een kerkelijke begraafplaats is een voorbeeld van een bijzondere vorm. Daarnaast is er een mogelijkheid om begraven te worden op een natuurbegraafplaats. De kosten verschillen. Bij een kerkelijke situatie kan het begraven goedkoper zijn. Dat komt dan onder meer doordat vrijwilligers de plek bijhouden en onderhouden. Of dat er al jaren door leden van de kerk is betaald, zodat er een recht is verworven op een plek om begraven te worden. Bij een natuurbegraafplaats is er geen sprake van onderhoud, want de laatste rustplaats maakt hier onderdeel uit van de natuur. Bovendien kan er sprake zijn van eeuwige grafrust doordat er geen sprake is van het ruimen van graven.

Particulier of algemeen

Er kan naast het soort begraafplaats onderscheid gemaakt worden in een particulier of algemeen graf. Ook hierbij is er sprake van verschillen in grafkosten. Het is het meest goedkoop in een algemeen graf geplaatst te worden. Er wordt in een dergelijke situatie plaats geboden voor drie tot vier personen, waarbij er geen onderlinge relatie of familieband hoeft te zijn. Bij een algemene situatie is het zo dat er sprake is van een wettelijke graftermijn van tien jaar, waarna het graf geruimd kan worden. Bij een particulier graf is er doorgaans sprake van een familiegraf of een eigen graf. Het graf kan dan ook voor meerdere personen worden gehuurd en de huurder heeft zeggenschap over wie erin komt te liggen. De periode voor het huren wordt doorgaans op twintig kaar gesteld, maar dit kan ook verlengd worden. Zoals gezegd verschillen de grafkosten per gemeente.

Er kan vooraf bij het afsluiten van een uitvaartpolis nagedacht worden over de wensen ten aanzien van de begraafplaats, maar ook met betrekking tot de voorkeur voor een algemeen graf of een particulier graf. Tegenwoordig kiezen steeds vaker mensen voor een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats. In plaats van voor een begrafenis te kiezen, kan ook de keuze gemaakt worden voor een crematie. Dat is in elk geval een stuk goedkoper doordat er dan niet met grafkosten in de vorm van grafrechten en een grafsteen rekening gehouden hoeft te worden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Premieverschil kan oplopen tot 3.000 euro

By | Kosten uitvaart | No Comments

Er worden regelmatig onderzoek uitgevoerd, waarbij er naar de verschillen tussen verzekeraars wordt gekeken die bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen aanbieden. Zo is onder meer gebleken dat het premieverschil tussen uitvaartverzekeringen tot een fors bedrag van wel 3.000 euro kan oplopen. Bij een voordelige uitvaart van 5.000 euro kan het verschil wel 57 procent zijn tussen de goedkoopste en duurste uitvaartpolis. Een verschil van ongeveer 28.000 euro. Het gemiddelde verschil dat naar voren is gekomen uit het onderzoek komt neer op 9.000 euro.

Goedkoopste uitvaartpolis

Een van de verzekeraars die de goedkoopste uitvaartpolis te bieden heeft, is Yarden. Daarbij is gekeken naar de premie die een echtpaar van 39 jaar moet betalen voor een verzekerd bedrag van 7.000 euro met een looptijd van dertig jaar. Het blijkt dat Yarden daarmee het goedkoopst is in en dat Twenthe Uitvaartverzekeringen daarbij als duurste uit de bus komt met een verschil in premie van bijna 4.000 euro over een periode van dertig jaar.

Zelf geld opzij zetten

Iedereen die de mogelijkheid heeft om geld opzij te zetten en te sparen voor een uitvaart kan uiteraard van deze optie gebruikmaken. Er zijn echter meerdere redenen te bedenken waarom het verstandig kan zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten, zoals de zekerheid van de verzorging van een uitvaart en de zekerheid dat een basisbedrag in elk geval beschikbaar is na het overlijden. Doorgaans wordt een periode van dertig jaar genomen om een premie voor de uitvaartverzekering te voldoen, maar er zijn ook kortere termijnen mogelijk.

Door de aanwezigheid van verschillen in de premies voor uitvaartverzekeringen spreekt het voor zich dat het de moeite loont om te vergelijken. Dat wordt in elk geval aangeraden op het moment dat men op een voordelige manier de uitvaart wil verzekeren. Als de hoogte van de premie er minder toe doet, is het uiteraard ook minder belangrijk om een vergelijking te maken op basis van het geld. In dat geval kan er weer naar andere belangrijke aspecten gekeken worden, zoals naar de service van de uitvaartverzekeraar. Uiteraard is het altijd van belang dat er gekeken wordt naar een uitvaartpolis die het beste aansluit op de eigen voorkeuren en wensen van mensen die de uitvaart willen verzekeren. De zekerheid dat de uitvaart geregeld wordt, zoals men deze voor ogen heeft, geeft namelijk een gerust gevoel.

Het premieverschil kan zich uiteraard ook uiten in het type uitvaartpolis. Er zijn namelijk verschillende soorten, zoals een natura polis. Bij deze verzekering kunnen er diensten en producten worden afgenomen door de nabestaanden om de uitvaart te regelen. Er kan ook gekozen worden voor een polis waarbij een verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. De nabestaanden kunnen het geld dan gebruiken om diensten en producten in te kopen. Bij een koopsompolis wordt er in één keer een bedrag voldaan. Deze verschillende soorten uitvaartpolissen kennen uiteraard ook elk weer andere premies.

Bij het maken van een keuze kan er eerst een type polis geselecteerd worden op basis waarvan de vergelijking kan worden gemaakt. Indien bijvoorbeeld voor een natura polis wordt gekozen dan kan de vergelijking bij meerdere verzekeraars worden gemaakt en kunnen de premieverschillen worden opgemerkt. Uiteraard kan er bij het maken van een keuze ook rekening gehouden worden met het gemak dat aan nabestaanden wordt gehouden. Bij een natura uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden een keuze maken uit de aangeboden diensten en producten. Het is in elk geval raadzaam om even de tijd te nemen en niet direct een besluit te nemen. De uitvaartverzekeraars kunnen eerst vergeleken worden om daarna een weloverwegen keuze te maken. Dan is er in elk geval de wetenschap dat met zekerheid voor de beste polis is gekozen.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

10 euro per maand aan kosten voor graf

By | Kosten uitvaart | No Comments

Per maand geldt in Nederland een gemiddeld bedrag van 10 euro aan kosten voor een graf. Dit gemiddelde bedrag komt voort uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de LOB, waarin alle kosten zijn meegenomen behalve de monumentkosten. In Nederland zijn de kosten voor een graf sterk uiteenlopend in de verschillende provincies. De kosten voor een graf in de provincie Groningen, maar ook in de provincies Noord-Brabant en Overijssel zijn een stuk lager in vergelijking met provincies als Drenthe, Noord-Holland en Utrecht.

In Nederland bestaat er een verschil tussen een algemeen en een particulier graf. Als er sprake is van een particulier graf, dan bepalen de nabestaanden wie er in het graf kan worden begraven. Ook wordt bij dit type graf zelf bepaald wat de grafrustduur zal zijn. Dat is bij een algemeen graf doorgaans tien jaar en bovendien kunnen er maximale drie overledenen in een algemeen graf worden begraven.

In het onderzoek zijn meerdere begraafplaatsen van verschillende gemeenten en van particuliere instellingen betrokken. Deze partijen verzorgen jaarlijks twintigduizend begrafenissen en dat is ongeveer een derde van alle begrafenissen in Nederland. De gemiddelde kosten voor een algemeen graf bedragen 100 euro en de gemiddelde kosten voor een particulier graf liggen op 124 euro bij een eenpersoonsgraf. Indien er twee overledenen zijn begraven in een particulier graf bedragen de kosten gemiddeld 148 euro.

Stijging kosten voor begraven
Er wordt in de media regelmatig gesproken over stijgende kosten ten aanzien van het begraven van overledenen. In de praktijk blijkt het dan vooral te gaan over een specifieke begraafplaats en is er doorgaans geen sprake van een algemene kostenstijging voor het begraven van overledenen. Overigens heeft iedereen het recht om zelf een begraafplaats te kiezen om daar na het overlijden begraven te worden. Daarbij kan uiteraard met de hoogte van de kosten rekening worden gehouden. De belangrijkste kosten van diverse begraafplaatsen worden jaarlijks in een overzicht door het LOB getoond.

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
De Lob bestaat al vanaf het jaar 1995 en heeft als doel de belangen van de begraafplaatsen in Nederland te vertegenwoordigen. Er wordt aan de leden op verschillende gebieden ondersteuning geboden en daarnaast treedt de organisatie op als aanspreekpunt voor brancheorganisaties en de overheid. Daarnaast vervult de LOB een grote ten aanzien van de voorlichting met het collectief belang als uitgangspunt.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten