All Posts By

BobYU

Dela is de hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal

By | Nieuws

Dela is als coöperatie en specialist in uitvaartverzekeringen de hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal. Dat is de komende vier jaar het geval. Er wordt met het sponsorschap op een groot vlak ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de topsportactiviteiten, maar ook met ten aanzien van sportevenementen aan de Nederlandse kust. De overeenkomst is op vrijdag 9 juni ondertekend in Scheveningen in het nationaal topsportcentrum Beachvolleybal. Het contract werd ondertekend met Nevobo en met sportmarketingbureau TIP Sports. Dela is ook nog hoofdsponsor van onder meer Nederlandse World Tour wedstrijden en het Europees Kampioenschap Beachvolleybal in het jaar 2018.

Nederlandse beachvolleybal

Boodschap die draait om het leven

Dat de specialist op het gebied van uitvaartverzorging hoofdsponsor is geworden, heeft te maken met de marketingstrategie. Er wordt een boodschap uitgedragen die draait om het leven. Het is namelijk fijn om herinneringen te maken en deze ook met andere mensen te delen. De associatie met het leven en ambities heeft normaal gesproken wat minder met het merk Dela zelf te maken. Er wordt door de keuze sponsor te worden van beachvolleybal wel een link gelegd naar het leven, ambitie en positivisme. Het beachvolleybal draagt namelijk een positieve levensstijl uit. Jong, sportief, maar ook onbezorgdheid maakt daarbij onderdeel uit van het brede pallet aan associaties. Er wordt bovendien een brede doelgroep aangesproken met het beachvolleybal en dat vergroot de naamsbekendheid. Er wordt bovendien een jonger publiek mee bereikt en deze groep is doorgaans minder bekend met de activiteiten van Dela.

Coöperatie

De coöperatie heeft in totaal ongeveer 150 vestigingen en heeft een personeelsbestand van 2.400 medewerkers. Verder zijn er 20 crematoria en worden er ieder jaar ongeveer 42.000 uitvaarten verzorgd. In de Benelux is de coöperatie marktleider met rond de 3,9 miljoen klanten. De coöperatie bestaat dan ook al tachtig jaar en al die tijd worden mensen geholpen op het gebied van uitvaarten, nabestaandenzorg en financiële diensten die daaraan gerelateerd zijn. Het doel is om alle leden en nabestaanden op een zorgeloze manier de toekomst tegemoet te laten zien.

Verzekeringen

Er worden drie verschillende verzekeringen aangeboden die elk een ander doel hebben. Er kan namelijk een keuze gemaakt worden voor een uitvaartverzekering in de vorm van het Dela UitvaartPlan. Hiermee worden de kosten gedekt van een uitvaart, zoals een crematie of een begrafenis. Daarnaast is het mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hiermee worden nabestaanden beschermd tijdens de looptijd van de polis tegen het ontstaan van financiële problemen in verband met het overlijden van de verzekerde. Dan is er nog een spaarverzekering en hiermee kan voor een lange periode van minimaal 10 jaar geld opzij worden gezet. Bij het verzekeren van de uitvaart zijn er verschillende opties mogelijk. Zo kan de uitvaart door Dela worden verzorgd of wordt er een bedrag uitgekeerd. Er wordt tevens praktische hulp en nazorg geboden aan de nabestaanden. Verder groeit het bedrag dat verzekerd is mee met prijsstijgingen. Verzekerden die lid zijn van de coöperatie profiteren bovendien van een korting en van een winstdeling.

Yarden ziet klantwaardering toenemen

By | Nieuws

Yarden heeft als verzekeraar die uitvaartverzekeringen aanbiedt de klantwaardering zien toenemen. Bovendien is er sprake van een jaar met financiële resultaten die als goed bevonden worden. Het resultaat komt aan de leden ten goede. Er is het afgelopen jaar dan ook een ledenvoordeel uitgekeerd van 8 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam daarbij voor Yarden uit op 1,4 miljoen euro. Alle verzekerden die lid zijn van Vereniging Yarden profiteren van het ledenvoordeel indien de uitvaart door Yarden Uitvaartzorg wordt geregeld. Er wordt dan een extra besteedbaar bedrag aan nabestaanden toekend. Dat bedrag is minimaal 10 procent van het verzekerde bedrag. Dat bedrag kan aan de uitvaart van de verzekerde worden besteed.

Yarden klantwaardering

Toename klantwaardering

De Gouden Oor Erkenning is sinds 2013 in het bezit van Yarden. Deze erkenning in de vorm van een certificering is afkomstig van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor. Het gaat hier om een erkenning van de klantgerichtheid. In het afgelopen jaar is de klantwaardering weer toegenomen. In 2015 was er sprake van een 9 als het gaat om de klanttevredenheid en in 2016 is dat cijfer gestegen naar 9,2. Als het gaat om de waardering die gegeven wordt voor de uitvaartfaciliteiten is er sprake van een 9,1. Er is dan ook sprake van een hoogwaardige en gespecialiseerde service. Deze kan alleen zo uitgevoerd worden als er sprake is van een grote passie die de medewerkers en vrijwilligers in zich dragen om invulling te geven aan de missie. De missie is om iedereen een goed afscheid te kunnen geven.

Goed afscheid voor iedereen

Yarden ziet graag dat iedereen een goed afscheid kan krijgen. Het ledenvoordeel biedt nabestaanden een extra financiële steun om een goed afscheid te realiseren. De uitvaart van een dierbare kan daarmee worden ingevuld aan de hand van de uitvaartwensen. Er wordt door de uitvaartverzekeraar veel waarde gehecht aan de missie. In het afgelopen jaar is de dienstverlening nog verder ontwikkeld en dat is terug te zien in het cijfer van de klantwaardering die gegeven wordt.

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

In 2016 is er een introductie geweest van Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Er wordt met deze polis een optie geboden aan terminaal zieken om alvast een deel van het uitvaartverzekering te laten uitbetalen voordat het overlijden heeft plaatsgevonden. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om langer thuis te blijven wonen doordat er aanvullende zorg kan worden ingekocht. Er wordt hiermee tegemoetgekomen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De overheid treedt namelijk steeds verder terug en bij consumenten bestaat er een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit als het gaat om verzekeringsproducten. De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is een flexibele polis en kent een lage maandpremie. De premie start vanaf 1,99 euro. Een voordeel is bijvoorbeeld dat de verzekerde zelf bepaalt hoe het verzekerd bedrag uitgekeerd wordt. Kinderen tot 21 jaar kunnen gratis meeverzekerd worden. De polis kan worden aangepast aan de situatie en aan de wensen van de verzekerde. Daarbij kan er uit meerdere opties worden gekozen. Het is ook mogelijk om tussentijds het verzekerd bedrag te verhogen of te verlagen.

Zorg voor nabestaanden bepaalt keuze

By | Nieuws

De meeste mensen vinden het belangrijk dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een uitvaart bij overlijden. Monuta heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 34 procent van de respondenten geen idee heeft wat de kosten zijn van een uitvaart. 85 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt het van groot belang dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een crematie of begraafplaats. Twee derde van de respondenten heeft daar een goede oplossing voor, namelijk het afsluiten van een uitvaartverzekering. Een uitvaartpolis biedt nabestaanden de zekerheid dat deze niet voor de kosten van de uitvaart hoeven op te draaien.

Onderschatting van uitvaartkosten

75 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft laten weten dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat nabestaanden de uitvaartkosten moeten betalen. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is hierbij niet de enige oplossing. Er zijn ook mensen die voor de kosten van een uitvaart geld opzij gezet hebben. Hieruit kan echter wel de conclusie getrokken worden dat een kwart niets heeft geregeld of er niet over heeft nagedacht. Een derde van de respondenten heeft bovendien geen idee van de uitvaartkosten. Gemiddeld worden de kosten geschat op 7.000 euro.

Er zijn echter veel verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de kosten. Ook de keuze voor een crematie of begrafenis is van invloed op de prijs. De kosten voor een crematie liggen momenteel tussen 6.500 euro en 9.000 euro. Een begrafenis is aanzienlijk duurder met prijzen die tussen 8.500 euro en 11.000 euro zijn gelegen. 27 procent van de mensen die ondervraagd zijn, denken dat een uitvaart tussen 5.000 euro en 7.000 euro kost. 22 procent is in de veronderstelling dat een uitvaart zelfs minder kost dan 5.000 euro. Hieruit blijkt wel dat bij een groot deel de werkelijke uitvaartkosten niet bekend zijn.

Belang van uitvaartverzekering

68 procent is van mening dat een uitvaartverzekering als een noodzakelijke verzekering kan worden beschouwd. Als de uitvaartpolis met andere verzekeringen wordt vergeleken als noodzakelijke verzekering, bereikt deze verzekering de vierde plaats. De aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering komen wat dat betreft voor de uitvaartverzekering. Een deel van de mensen weet niet wat voor type uitvaartverzekering zij hebben afgesloten. De waarde van de polis is ook bij velen niet bekend. Net meer dan 20 procent weet exact wat de waarde is, maar de meerderheid dus niet. Ongeveer 60 procent van de respondenten denkt dat de waarde van de uitvaartverzekering meer dan voldoende is om kostendekkend te zijn. 20 procent weet dat niet en één op de zes personen denkt dat de dekking niet voldoende is. Als er uit wordt gegaan van een gemiddelde prijs van 8.500 euro dan heeft de helft van de verzekerden een polis die niet alle kosten kan dekken. Het is voor verzekerden verstandig om na te gaan of het bedrag de kosten dekt. Voor degene die nog geen verzekering hebben, is het verstandig om na te denken over het bekostigen van de eigen uitvaart.

Axent is opgegaan in Ardanta

By | Nieuws

Het komt regelmatig voor dat uitvaartverzekeraars in elkaar opgaan, worden overgenomen of dat er een samenwerking ontstaat. Verzekerden worden daar doorgaans over geïnformeerd en anders is het te zien aan de omschrijving op het bankafschrift dat de premie ineens door een andere uitvaartorganisatie wordt afgeschreven. Axent is een voorbeeld van een uitvaartorganisatie die is opgegaan in een andere partij. Axent maakt nu alweer enige maanden deel uit van Ardanta. Deze uitvaartverzekeraar bestaat al meer dan vijftig jaar en treedt op als uitvaartverzekeraar van ASR Levensverzekering NV. Er zijn ruim honderd medewerkers die voor iedereen klaarstaan.

Grootste uitvaartverzekeraar van Nederland

Ardanta is in Nederland met meer dan 4 miljoen klanten de grootste uitvaartverzekeraar. Deze verzekeraar vindt het belangrijk dat iedereen een bewuste keuze kan maken ten aanzien van het regelen van de uitvaart. Er wordt dan ook aangeraden om erover te praten in de omgeving met bijvoorbeeld vrienden en familie. Het blijkt dat het erover praten al een gevoel van rust geeft en vooral ook ruimte om de eigen wensen te uiten. Deze uitvaartverzekeraar communiceert eveneens over overlijden, uitvaart en het afscheid en doet dat graag op een duidelijke en nuchtere manier. De uitvaart kan uiteraard worden verzekerd, maar daarbij kunnen de persoonlijke wensen in kaart worden gebracht. Bovendien wordt de nadruk gelegd op het helpen van de verzekerde en van de nabestaanden. Zo kan er hulp geboden worden rondom de praktische zaken die betrekking hebben op het overlijden. Er kunnen veel zaken vooraf al worden vastgesteld en geregeld worden en daar kan Ardanta bij helpen.

Verzekeringen voor de uitvaart

Verzekerden van Axent zijn automatisch nu verzekerd bij Ardanta. Iedereen die geen uitvaartpolis heeft, kan van de mogelijkheid gebruikmaken om alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten. Er zijn nog altijd mensen die helemaal niets geregeld hebben voor de eigen uitvaart en een deel daarvan beschikt niet over eigen spaargeld om de begrafenis of crematie mee te bekostigen. Het is uiteraard op zijn minst onaangenaam als nabestaanden worden opgezadeld met de financiële lasten van een uitvaart. Dat komt er dan ook nog eens bij naast het verdriet dat er een dierbare is overleden, waarvan afscheid moet worden genomen.

Indien niet uit eigen middelen een uitvaart kan worden bekostigd en er ook geen afspraken met anderen over zijn gemaakt, is het aan te raden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat kan uiteraard bij Ardanta, waar de keuze geboden wordt uit meerdere typen uitvaartpolissen. Het is aan te raden om de verschillende polissen door te nemen en op basis daarvan een keuze te maken die aansluit op de persoonlijke wensen. Ardanta kan gezien worden als een aanbieder van uitvaartverzekeringen, maar ook als een praktische gids. Nabestaanden ervaren het als prettig als er hulp wordt geboden ten aanzien van het regelen van de uitvaart en andere zaken rondom de dood van een overleden dierbare. Er wordt overigens vooraf al over de toekomst nagedacht. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren met een huisdier als u te overlijden komt. Er is sprake van aandacht voor persoonlijke wensen.

Onderzoek Nuvema wijst uit dat crowdfunding uitvaart niet populair is

By | Nieuws

Uitvaartverzekeraar Nuvema heeft opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar online crowdfunding voor een uitvaart. Uit het onderzoek dat onder duizend personen is gehouden, blijkt dat maar liefst 70 procent van de respondenten heeft laten weten dat er in de vorm van crowdfunding nooit online een bijdrage zal worden geleverd aan een crematie of begrafenis. De uitkomst wordt al anders als het gaat om het leveren van een financiële bijdrage in het geval een uitvaart van een familielid of een vriend betreft. De respondenten hebben in meerderheid laten weten dat het online inzamelen van geld voor het verzorgen van de eigen uitvaart geen optie is. Dat geldt eveneens voor een crematie of begrafenis van een dierbare.

Online geld inzamelen voor uitvaart

Als een uitvaartverzekering ontbreekt, komen de kosten voor een begrafenis of crematie voor de rekening van de nabestaanden. Het kan uiteraard voorkomen dat nabestaanden geen geld hebben om een uitvaar te realiseren. In dat geval kan crowdfunding uiteraard uitkomst bieden, maar gelet op de reacties van de deelnemers aan het onderzoek hoeft er niet veel van verwacht te worden. De kans van slagen wordt groter als er veel aandacht aan wordt besteed door de media. Social media bieden overigens de kans om de actie voor het online geld inzamelen en dat kan wel een basis voor succes worden. 10 procent van de jongeren heeft wel eens een dergelijk verzoek onder ogen gekregen. Het bereik kan wel groot zijn, maar uiteindelijk blijkt dat maar 20 procent daadwerkelijk besluit om geld te doneren voor een begrafenis of een crematie. 85 procent van de jongeren is van plan om geld te geven als het gaat om het nemen van het afscheid van een familielid. In totaal houdt 40 procent de hand liever op de knip in plaats van een bijdrage te leveren.

Lenen voor de uitvaart

In plaats van het online inzamelen van geld kan er ook geld worden geleend voor de uitvaart. Crowdfunding wordt bij het betalen van een uitvaart niet echt als een eerste optie gezien. Er wordt eerder gekeken of bekenden in de omgeving financiële steun kunnen verlenen. 14 procent is daartoe bereid, maar de helft daarvan leent liever het geld en een ander deel treedt in contact met de gemeente. Het aantal gemeentelijke uitvaarten is in 2015 bijvoorbeeld met 15 procent toegenomen ten opzicht van vijf jaar daarvoor.

 Uitvaartverzekering afsluiten

Alle financiële ellende voor het regelen van een uitvaart kan uiteraard voorkomen worden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat voorkomt in elk geval dat nabestaanden voor een uitvaart geld moeten lenen of crowdfunding moeten starten. Indien er geen spaargeld achter de hand is waarmee de eigen uitvaart kan worden bekostig, verdient het uiteraard de voorkeur een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij Nuvema is het mogelijk om voor een lage premie per maand een uitvaartpolis af te sluiten. De helft van de respondenten heeft laten weten al over een uitvaartverzekering te beschikken. Dat betekent dat de andere helft geen polis heeft om de uitvaart mee te bekostigen.

Yarden voert nieuwe campagne met Ali B

By | Nieuws

Uitvaartorganisatie Yarden heeft een nieuwe campagne gelanceerd met een hoofdrol voor Ali B. De campagne is inmiddels al meerdere malen op televisie geweest in de vorm van een reclamespot. De uitvaartverzekeraar vindt het belangrijk dat de dood en het afscheid nemen bespreekbaar wordt. Dat is het ene doel van de campagne, maar er is nog een doel. Dat is namelijk om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om de laatste wensen vast te leggen. Ali B is in de reclamecampagne de opvolger van Adelheid Roosen die haar persoonlijke verhaal in een vorige campagne heeft belicht. Het stokje is nu aan een andere televisiepersoonlijkheid overgedragen. Daarmee wordt weer een brede doelgroep aangesproken.

Afscheid nemen

Yarden vindt het belangrijk dat iedereen zich van het afscheid nemen bewust wordt dat voor iedereen ooit in het leven komt. In de nieuwe campagne wordt het doel kracht bijgezet doordat er een persoonlijk en authentiek verhaal wordt verteld. Ali heeft namelijk in het leven zelf ervaren dat het belangrijk is om de wensen te kennen van een dierbare, zodat er aan de hand van deze wensen afscheid kan worden genomen. Afscheid nemen nadat een dierbare is overleden is voor iedereen anders. Het kan daarbij helpen als er sprake is van het recht doen aan de laatste wensen van de dierbare die is overleden. Dat is van belang voor de verwerking van het verlies.

Er is door Yarden veel onderzoek gedaan en bovendien kan er uit eigen ervaringen worden geput. Daaruit is gebleken dat er nog altijd veel mensen zijn die niet weten hoe een dierbare de uitvaart geregeld wil hebben. Het is zelfs zo dat veel mensen niet eens bij de eigen uitvaart stilstaan, zodat het voor dierbaren helemaal onmogelijk is om te weten wat gewenst wordt. Nabestaanden maken na het overlijden van een dierbare al een zware tijd door en moeten veel regelen. Als de uitvaartwensen dan bekend zijn, valt daarmee al een deel van de last weg. Het is dan ook zeker aan te raden dat mensen over de dood praten en daarbij aan dierbare laten weten wat de wensen zijn. Deze wensen kunnen bovendien worden vastgelegd.

Persoonlijke verhaal

Het persoonlijke verhaal dat door Ali B wordt verteld in de campagne heeft betrekking op zijn vader die op een gegeven moment met een ernstige ziekte te maken kreeg. Tijdens de ziekteperiode zijn vader en zoon weer dichterbij elkaar gekomen, waarbij ook de wensen van de vader ten aanzien van de uitvaart werden besproken. De campagne verhaalt dan ook een persoonlijke ervaring. Dat maakt uiteraard altijd meer indruk dan iedereen gewoon aan te raden een uitvaartverzekering af te sluiten en de wensen voor het afscheid vast te leggen. Yarden draagt met de campagne in elk geval bij aan het bewustzijn over het afscheid en de dood. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is uiteraard ook aan te raden om nabestaanden financieel gezien te ontlasten. Nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling als alles goed is geregeld.

Wat als er geen verzekering is?

By | FAQ

Er zijn nog altijd mensen in Nederland die zelf niets geregeld hebben voor de uitvaart op financieel gebied. Het komt dan ook regelmatig voor dat nabestaanden na het overlijden van een dierbare met kosten worden opgezadeld om zorg te dragen voor de uitvaart. Dat kan voorkomen worden door wel een uitvaartverzekering af te sluiten. Overigens heeft het merendeel van de Nederlanders wel een uitvaartverzekering of spaargeld achter de hand voor de uitvaart. Het gaat nog om een beperkte groep die geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en ook geen geld achter de hand heeft.

Uitvaartkosten voor nabestaanden

Als er sprake is van een overlijden en er geen uitvaartverzekering aanwezig is of spaargeld, dan zijn de nabestaanden die de uitvaart regelen verantwoordelijk voor de kosten. Het is in dat geval aan te raden om met de nabestaanden in overleg te gaan om de kosten voor de uitvaart over meerdere personen te verdelen. Als de nabestaanden zelf geen geld achter de hand hebben, dan kan de overweging worden gemaakt om financiële hulp in de omgeving te vragen. Het aanvragen van een financiering is eveneens een mogelijkheid, maar het is altijd belangrijk om te overwegen of dat de meest gewenste en gunstige weg is om te bewandelen.

Geen erfgenaam

Als de nabestaande geen erfgenaam is van de overledene en niet de zorg voor de uitvaart op zich wil nemen, dan zijn daar voor de nabestaande geen verplichtingen aan verbonden. Degene die opdracht geeft tot de uitvaart is financieel verantwoordelijk. Als er wel sprake is van een nabestaande die erfgenaam is, dan kan de nabestaande om de kosten van de uitvaart te ontlopen afstand doen van de nalatenschap. Indien er geen enkel persoon of nabestaande is die de uitvaart regelt of bekostigt, dan kan eventueel de gemeente de uitvaart verzorgen.

Wet op de lijkbezorging

Indien er geen uitvaartverzekering is, geen spaargeld en geen erfgenamen dan heeft de gemeente de plicht om de uitvaart op zich te nemen. Er is zelfs een wetsartikel die voorschrijft dat de gemeente daartoe verplicht is. Het gaat hier om artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging. Daarin staat namelijk dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als een inwoner van de gemeente komt te overlijden en er geen nabestaanden zijn of als de nabestaanden niet in staat zijn om de kosten van de uitvaart op zich te nemen. De gemeente wordt dan als opdrachtgever van de uitvaart gezien. Aangezien de gemeente dan de opdrachtgever is, bepaalt de gemeente ook op welke wijze er inhoud aan de uitvaart wordt gegeven. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om afscheid te nemen, bloemen op de uitvaart en andere zaken die betrekking hebben op en rondom de uitvaartplechtigheid.

De uitvaartondernemer regelt uiteraard de uitvaart voor de gemeente als opdrachtgever. Er doen zich situaties voor, waarin de identiteit van de overleden niet achterhaald kan worden. In dat geval kan uiteraard de keuze worden gemaakt om de overledene te begraven in plaats van te cremeren. De gemeente zal bij een overledene die niet geïdentificeerd kan worden toch proberen de identiteit te achterhalen om nabestaanden te kunnen opsporen. Het is zelfs mogelijk dat pas vele jaren later de identiteit wordt vastgesteld. Als de identiteit bekend is en de overledene begraven of gecremeerd wordt, gebeurt dat doorgaans op een gemeentelijke begraafplaats of gemeentelijke crematorium. Er wordt altijd gekeken of de overleden over een nalatenschap beschikt om na te gaan of de kosten van de uitvaart daaruit betaald kunnen worden. Of dat een deel van de uitvaartkosten uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Indien er onvoldoende geld beschikbaar is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, kan de gemeente de kosten proberen te verhalen op nabestaanden. Het gaat dan om wettelijk bepaalde groepen, zoals bloed- en aanverwanten in de vorm van ouders, kinderen, schoonouders, stiefouders of aangetrouwde kinderen. Nabestaanden die de uitvaart wel op zich willen nemen, maar niet met schulden geconfronteerd kunnen worden, kunnen de erfenis beneficiair aanvaarden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Prematuur geboren baby

By | Productinformatie

Het is een situatie waarin geen enkel ouder in terecht wil komen. Zwanger zijn en te maken krijgen met een baby die te vroeg geboren wordt en overlijdt. Of zwanger zijn en bevallen van een kindje dat levenloos wordt geboren. Het zijn verschrikkelijke situaties, waar niemand aan wil denken, maar waar je als ouder wel mee geconfronteerd kunt worden. Aan praktische zaken dient dan ook gedacht te worden, zoals het regelen van de uitvaart. Hoe zit het in dat geval met de uitvaartverzekering?

Minimaal 24 weken

Met betrekking tot de dekking van nog niet geboren kinderen en de uitvaartverzekering zijn er in het verleden door de overheid grenzen gesteld aan de leeftijd van ongeboren kinderen. Op die manier worden verschillen tussen uitvaartverzekeraars onderling ten aanzien van de leeftijdsgrens voor ongeborenen in ieder geval voorkomen en weten ouders waar zij aan toe zijn bij het verliezen van een kind. De leeftijdsgrens van ongeboren kinderen is gesteld op 24 weken zwangerschap. Als een kindje bij 25 weken zwangerschap komt te overlijden, dan is de verzekeraar verplicht de kosten van de uitvaart te vergoeden.

Uitvaartverzekeraars

Er is nu een grens opgesteld voor het aantal zwangerschapsweken en de vergoeding van de uitvaart bij het overlijden na te vroeg geboren zijn. Er zijn echter ook verzekeraars die ook kosten voor een uitvaart vergoeden indien de zwangerschap eerder dan 24 weken is afgebroken. Uitvaartverzekeraars zijn het dan niet verplicht, maar doen dat doorgaans wel.

Afscheid nemen

Hoe moeilijk de situatie ook is als een prematuur geboren baby komt te overlijden, het is belangrijk om na te denken over het afscheid nemen. Verdriet overheerst, maar het regelen van de uitvaart is nodig. Er zijn veel mogelijkheden om uit te kiezen, maar het belangrijkste is dat de ouders zich daarbij goed moeten voelen, hoe raar dat ook klinkt als je kindje net is gestorven. Veel ouders die in deze situatie zijn geweest, hebben de keuze gemaakt om het kindje mee naar huis te nemen. Op die manier kan in alle rust thuis afscheid worden genomen. De uitvaart zelf kan naar de wens van de ouders worden ingevuld. Op een traditionele manier of op een speciale persoonlijke manier. Hierin wordt uiteraard begeleiding gegeven door de uitvaartverzorger die de mogelijkheden bespreekt. Bij het overlijden van een prematuur geboren baby kan er ook over de rouwkaart worden nagedacht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een geboorterouwkaartje te versturen.

Verder dienen er beslissingen te worden genomen over de keuze voor een kistje of een mandje. Ook kan er muziek gedraaid worden tijdens de uitvaartplechtigheid en kunnen bloemstukken worden verzorgd. Er zijn nog andere zaken om over na te denken. Er zijn ouders die het fijn vinden om bijvoorbeeld een afdrukje van de handjes of voetjes te laten maken. Ook het maken van foto´s kan onderdeel zijn van het afscheid nemen. De moeder van het kindje verdient uiteraard ook nog op een andere manier aandacht, want zij is ook kraamvrouw die speciale zorg nodig heeft na de zwangerschap en bevalling. De uitvaartverzekering kan de kosten dekken, waarbij de uitvaartkosten zelf onder meer afhankelijk zijn van de keuzes die door de ouders gemaakt worden. Na het bespreken van de wensen kan er uiteraard een kostenindicatie worden gegeven. Het is overigens vaak mogelijk om alleen bepaalde diensten af te nemen. Bij het mee naar huis nemen van de prematuur geboren baby die is overleden, is het belangrijk dat er aan een babykoeling wordt gedacht. Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken en overlijden kan de keuze gemaakt worden om het kindje te begraven of te cremeren, waarbij de uitvaartverzekeraar niet verplicht is om de kosten te vergoeden, maar dit doorgaans wel doet.

Opzeggen

By | Productinformatie

Het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt gedaan om daarmee de kosten van de uitvaart voor een crematie of begrafenis te dekken. Bij het afsluiten van een polis nemen veel mensen vaak de moeite om een vergelijking te maken tussen de aanbieders van uitvaartverzekeringen. Er kunnen zich tijdens de looptijd van de uitvaartpolis situaties voordoen, waarin het nodig is om de uitvaartverzekering op te zeggen. Daar zijn uiteraard gevolgen aan verbonden, want de overeenkomst wordt dan eenzijdig beëindigd.

Voorwaarden opzeggen uitvaartverzekering

Het is natuurlijk mogelijk om de uitvaartverzekering op te zeggen. Een reden kan zijn dat er sprake is van het overstappen naar een andere verzekeraar. Een andere reden is dat mensen het overbodig kunnen vinden omdat er nu genoeg geld achter de hand is om de uitvaart te bekostigen. Zo kunnen er allerlei redenen zijn, maar wat de reden ook is, er zal altijd met de voorwaarden voor het opzeggen van de uitvaartverzekering rekening worden gehouden.

Zo kan verlangd worden dat de opzegging schriftelijk gedaan, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn. De verzekeraar kan bijvoorbeeld in de voorwaarden hebben opgenomen dat er sprake is van een opzegtermijn van twee maanden. Overigens worden er doorgaans verschillende opties geboden bij de opzegging, zoals de mogelijkheid van het premievrij maken of het afkopen van de uitvaartverzekering.

Premievrij maken of afkopen

Bij Yarden is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde uitvaartverzekering op basis van een aantal voorwaarden premievrij te maken. Dat is onder meer mogelijk bij de Yarden Uitvaart op Maat verzekering. Er wordt dan gestopt met het betalen van de premie, maar de uitvaartverzekering blijft wel bestaan. Het verzekerd bedrag zal in dat geval worden verlaagd.

Het afkopen van een uitvaartverzekering houdt in dat de verzekerde geld terug kan krijgen van de verzekeraar. De actuele waarde van de polis kan dan worden uitgekeerd. Ook hiervoor geldt dat er bij het opzeggen van de uitvaartverzekering wel aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. Een uitvaartverzekering eindigt doorgaans op het moment van overlijden van de verzekerde, zodat daarvoor geen extra stappen te hoeven worden genomen.

Wel of niet opzeggen?

Het is in de eerste plaats van belang om na te denken over de reden van opzeggen. Misschien kan de maandpremie wel niet meer worden opgebracht. Of is er inmiddels genoeg spaargeld achter de hand om zelf de uitvaart te bekostigen. Er kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen om wel of niet de uitvaartverzekering op te zeggen. Het is alleen nog even de vraag of het altijd wel zo verstandig is om de polis te beëindigen. Op het moment dat de gedachte speelt om de verzekering op te zeggen omdat de maandelijkse premie niet meer kan worden opgebracht, is er namelijk een alternatief. De polis kan namelijk premievrij worden gemaakt, zodat er geen maandelijkse premie meer betaald hoeft te worden. De verzekering blijft dan bestaan en de eerder betaalde premies vormen het uitgangspunt van de uitkering na overlijden.

Indien de keuze gemaakt wordt om de polis af te kopen, kost dat geld. Het is namelijk zo dat de afkoopwaarde lager uitvalt dan de premies die eerder zijn betaald. Het is bovendien niet eens altijd mogelijk om de uitvaartpolis af te kopen. Dat is in het geval er sprake is van een naturaverzekering. Er kunnen verder verschillende eisen worden gesteld voor het premievrij maken of afkopen van de verzekering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de polis al meerdere jaren liep. Een andere voorwaarde kan zijn dat door de verzekeraar gemaakte kosten van het opgespaarde bedrag worden afgetrokken. De eisen voor het premievrij maken, kunnen bij de uitvaartverzekeraars variëren. Het is dan ook altijd aan te raden om eerst goed de voorwaarden door te nemen voordat een besluit wordt genomen om de verzekering op te zeggen, premievrij te maken of af te kopen. Opzeggen en overstappen naar een andere uitvaartverzekering is uiteraard een andere optie. De reden om over te stappen kan eveneens om verschillende redenen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent met de huidige uitvaartverzekeraar of omdat u ergens anders goedkoper uit bent. Er wordt ook nog een optie geboden om de huidige uitvaartverzekering te behouden en een tweede polis te nemen om bijvoorbeeld op een hoger verzekerd bedrag uit te komen.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Verzekering na scheiding

By | Productinformatie

Er zijn allerlei situaties te bedenken die betrekking kunnen hebben op zaken die ten aanzien van de uitvaartverzekering geregeld moeten worden. Een voorbeeld daarvan is een scheiding. Er komen altijd al veel zaken bij kijken als twee personen gaan scheiden. Als er sprake is van een uitvaartverzekering die gezamenlijk is afgesloten eventueel ook met kinderen op de polis, dan zal er toch actie moeten worden ondernomen.

Uitvaartverzekering regelen

Zoals gezegd zal er bij een scheiding actie moeten worden ondernomen in het geval de uitvaartverzekering gezamenlijk is afgesloten. Er kan contact op worden genomen met de uitvaartverzekeraar om na te gaan wat de opties zijn. De uitvaartverzekeraar kan bijvoorbeeld voorstellen om de bestaande uitvaartverzekering die in het verleden gezamenlijk is afgesloten te splitsen, zodat beide personen elk een eigen uitvaartpolis ontvangen. Indien de uitvaartverzekering al afzonderlijk was afgesloten, hoeft de polis uiteraard niet opgesplitst te worden.

Kinderen meeverzekerd op de polis?

Kinderen kunnen op de polis van de ouders worden meeverzekerd, maar na scheiding kan daar eventueel ook verandering in worden aangebracht. Er kan de keuze worden gemaakt dat de kinderen meeverzekerd blijven bij een van de ouders na het splitsen van de uitvaartverzekeringen. Het is echter ook mogelijk om voor de kinderen elk apart een uitvaartverzekering af te sluiten. De premie is lager naarmate de verzekerde jonger is, zodat er voor kinderen geen enorme bedragen hoeven te worden betaald. De uitvaartverzekeringen kan eventueel ook worden afgekocht, waarna beide personen elk zelfstandig op zoek gaan naar een uitvaartpolis en die voor zichzelf en eventueel voor de kinderen afsluiten. Neem indien van toepassing bij een scheiding in elk geval contact op met de uitvaartverzekering om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Individuele polis

Als de bestaande verzekering naar aanleiding van de echtscheiding gesplitst wordt naar twee individuele polissen blijven doorgaans de oude voorwaarden van toepassing. Het is uiteraard altijd wel aan te raden om naar de voorwaarden te vragen of het moment dat er een splitsing plaatsvindt. Dat kan namelijk per verzekeraar weer verschillend zijn. De voorwaarden waaronder de uitvaartverzekering is afgesloten, veranderen dan mogelijk niet, maar voor de premie is dat een ander verhaal. U hoeft namelijk na de splitsing alleen nog maar uw eigen premie te betalen. Uw ex-partner is dan verantwoordelijk voor het betalen van de premie van de eigen individuele polis.

Producten en diensten splitsen

Het is overigens ook mogelijk dat partners in het huwelijk nog hebben besloten om bepaalde diensten en producten met betrekking tot de uitvaart te delen. Daarbij valt onder meer te denken aan een gezamenlijk graf of grafsteen. Na een scheiding is deze wens doorgaans niet meer aanwezig. Hier moet dan ook over nagedacht worden. Het is mogelijk om deze opties bijvoorbeeld ook te splitsen. Dat hoeft u niet letterlijk te nemen, want de helft van de waarde vormt het uitgangspunt van de splitsing. De ex-partners krijgen dan de waarde op de polis bijgeschreven. Als gevolg van deze specifieke splitsing kan het zo zijn dat er ineens sprake is van een verzekering die niet meer toereikend is om het gewenste onderdeel, zoals een grafsteen en graf alleen te betalen vanuit de verzekering. Er wordt dan de keuze geboden om de extra dienst of product die eerst gezamenlijk was alsnog voor het individu bij te verzekeren.

Het spreekt voor zich dat ook hier weer voor geldt dat uitverzekeraars er verschillende voorwaarden op nahouden als het gaat om het splitsen van producten en diensten. Het is in elk geval wel van belang om na te gaan of er na de scheiding en splitsing van polis sprake is van eventueel onderverzekerd zijn. Dit is een belangrijk aspect waar lang niet altijd over nagedacht, maar wat uiteraard wel van belang is om even over na te denken. Een bijverzekering is in dat geval mogelijk, zodat de kosten van de uitvaart wel weer gedekt worden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten